Prevalentie longkanker

In Nederland zijn bijna 40.000 mensen in leven die longkanker hebben of hebben gehad. Prevalentie is het product van incidentie en overleving, ofwel het totaal aantal mensen met longkanker op een bepaald moment. Door de verbetering van de overleving in recente jaren neemt de prevalentie snel toe.

Meer informatie

Lees ook over de incidentie van longkanker.