Voorspellers voor recidieven bij patiënten met strottenhoofdkanker

In een unieke studie waarin klinische data van de NKR (Nederlandse Kanker Registratie) en pathologische data van PALGA (Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief) aan elkaar gekoppeld zijn, zijn onderzoekers in het UMC Utrecht op zoek naar op weefsel gebaseerde voorspellers voor recidieven bij patiënten met strottenhoofdkanker.
 

Het gaat om een nationale studie, gefinancierd door KWF, waarbij ruim 3.600 patiënten met de diagnose strottenhoofdkanker worden gevolgd om recidieven, die meestal binnen 3 jaar ontstaan, vast te stellen. Hiermee onstaat inzicht in welke informatie kan helpen de kans op een recidief in te schatten.

Koppeling PALGA en NKR

PALGA beheert 74 miljoen pathologieverslagen van meer dan 12 miljoen patiënten in Nederland en is daarmee één van de grootste biomedische databases wereldwijd. De NKR database heeft data over onder andere ziektestadium, behandeling en overleving. De koppeling tussen de NKR database en de PALGA database is het fundament van deze studie. Volgens Lilian Ruiter, onderzoekster bij het UMC Utrecht, kan uit de pathologieverslagen gedetailleerde informatie worden gehaald over hoe de primaire tumor zich manifesteert (zoals de groeiwijze en differentiatiegraad). Deze informatie kan vervolgens relateren aan het wel of niet optreden van een recidief bij een patiënt. Door ook rekening te houden met factoren als stadium en behandeling (uit de NKR) ontstaat een compleet beeld van alle patiënten in Nederland.