Cijfers longkanker

De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) legt diverse gegevens vast over de diagnostiek en behandeling van alle patiënten met kanker in Nederland. De NKR is sinds 1989 landelijk dekkend.

De gegevens uit de NKR rapporteert IKNL aan ziekenhuizen, regionale oncologienetwerken en comprehensive cancer networks, zorginstellingen, zorgprofessionals, patiëntenorganisaties (zorgdomein) en de wetenschap (publiek domein) en het ministerie van VWS en Zorginstituut Nederland (politiek domein). Voor het beantwoorden van specifiekere vragen of voorinzichten ten behoeve van klinisch en epidemiologisch onderzoek, kunnen aanvullend gegevensaanvragen worden ingediend.

Inzicht in achterliggende kenmerken

De ontwikkeling en introductie van nieuwe behandelingen zoals doelgerichte therapie en immunotherapie vragen om meer inzicht in het effect van deze middelen in de Nederlandse praktijk. Samen met zorgprofessionals geeft IKNL inzicht in achterliggende kenmerken van deze patiëntengroepen en draagt daarmee bij aan het voorspellen van de beste resultaten en prognose van specifieke behandelingen. Ook wordt meer aandacht geschonken aan het vastleggen van diagnostiek (vooral moleculair). In de praktijk betekent dit dat de NKR patiënten projectmatig langer blijft volgen, inclusief de palliatieve zorg.

Longkanker in 2032

Het aantal kankerdiagnoses neemt de komende decennia toe. Dat komt zowel door vergrijzing als leefstijl. In het rapport ‘Kanker in Nederland, Trends en prognoses tot en met 2032’ staan de prognoses van diverse kankersoorten op een rij, ook voor longkanker.

Naar het rapport 

Bekijk de samenvatting

Itemset

In de itemset Longkanker staat weergegeven wat er wordt geregistreerd in de Nederlandse Kankerregistratie. Registratie van recidieven en tweedelijnsbehandeling gebeurt alleen op projectbasis. Data kunnen worden opgevraagd middels een gegevensaanvraag. Bij gegevenslevering na een goedgekeurde gegevensaanvraag voor wetenschappelijk onderzoek worden in verband met privacy geen datums uitgeleverd, maar tijdsintervallen. Klik hier voor meer informatie over de itemsets.

Voor meer informatie over de geregistreerde items Longkanker kunt u contact opnemen met Ronald Damhuis.