Felice van Erning

onderzoeker postdoc

Dr. Felice van Erning werkt als onderzoeker post doc en houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek op het gebied van epidemiologie en kwaliteit van zorg van patiënten met darmkanker. Ook biedt ze begeleiding aan promovendi.

Felice van Erning studeerde Gezondheidswetenschappen (bachelor) en Public Health (master) aan de Universiteit Maastricht. Sinds 2012 werkt ze bij IKNL en deed de eerste vier jaar onderzoek naar het gebruik en de effecten van adjuvante chemotherapie bij ouderen met dikkedarmkanker. In 2016 promoveerde ze hierop aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens haar promotietraject volgde ze verschillende epidemiologische cursussen. 

Zoals de uitdrukkingen ‘vlinders in je buik’ en ‘schijten van angst’ doen vermoeden, spelen de darmen een grote rol in onze gemoedstoestand.

Publicaties

Proefschrift

Aan het woord

Projecten

PLCRC-cohort: infrastructuur voor observationeel, gerandomiseerd onderzoek

Een unieke verzameling multidisciplinaire data, een biobank en gegevens over patiëntgerapporteerde uitkomsten. Dat is kort samengevat het Prospectief Landelijk CRC-cohort, een infrastructuur opgezet door de Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG) voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek om de zorg voor patiënten met dunnedarm-, dikkedarm-, endeldarm- en anuskanker (gezamenlijk darmkanker) te verbeteren.

lees verder
Nieuws

ACSI-cohort: naar betere behandeling van patiënten met dunnedarmkanker

Dr. Dirkje Sommeijer zet zich in voor betere behandeling van dunnedarmkanker

Met 200 diagnoses per jaar is dunnedarmkanker zeldzaam. Dr. Dirkje Sommeijer, medisch oncoloog in het AmsterdamUMC en Flevoziekenhuis stond aan de wieg van het ACSI-cohort, een project dat meer gegevens wil verzamelen van patiënten met dunnedarmkanker. ‘Het kan toch niet meer zo zijn dat we bij een ziektebeeld gebruik moeten maken van circumstantial evidence?’

lees verder

Onderzoek naar lokaal recidief dikkedarm- en endeldarmkanker: ‘de zorg voor deze patiënten lijkt goed geregeld’

Na chirurgische verwijdering willen patienten weten wat de kans is op recidief

Na chirurgische verwijdering van een tumor willen veel patiënten weten wat de kans is op een recidief. En wanneer een recidief wordt gediagnosticeerd, of er nog curatieve behandeling mogelijk is. Hidde Swartjes (Radboudumc) en collega’s brachten dit in kaart met gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie. Daarin stuitten ze op resultaten die lijken te duiden op een goede kwaliteit van zorg in Nederland.  

lees verder

Kankersoort

Darm

Aandachtsgebied

NKR

Onderzoeksdomeinen

Public health, kwaliteit van zorg, leven met en na kanker

Contactgegevens

E-mail

LinkedIn