cytoreductieve chirurgie gecombineerd met HIPEC laat betere uitkomsten zien

Uitzaaiingen in de eierstokken komen bij darmkanker vaker voor dan gedacht

Zo’n een op de twintig vrouwen met darmkanker die jonger is dan 55 jaar krijgt te maken met uitzaaiingen in de eierstokken. Er mag daarom meer aandacht voor deze specifieke patiëntgroep zijn. Dat bepleit Dr. Richard van de Meer in zijn proefschrift ‘ROMIC, studies on the Role of Ovarian Metatstases in Colorectal cancer’, dat hij onlangs verdedigde aan de Universiteit van Maastricht.

Van der Meer beschrijft in acht studies de rol van uitzaaiingen in de eierstokken bij vrouwen met dikkedarmkanker. Daarin trekt hij onder andere de volgende conclusies:

Vaker bij jongere vrouwen

De uitzaaiingen lijken vaker patiënten onder de 55 te treffen, het aandeel patiënten met synchrone of metachrone uitzaaiingen bedraagt rond de vijf procent. 

Chirurgie en HIPEC

Het proefschrift van dr. Van der Meer laat zien dat cytoreductieve chirurgie (operatie waarbij al het zichtbare tumorweefsel wordt weggehaald) gecombineerd met HIPEC (verwarmde chemotherapie die wordt rondgepompt in de buikholte) betere behandeluitkomsten laat zien in vergelijking met alleen chirurgie.

Preventief verwijderen eierstokken: samen beslissen

Van der Meer concludeert ook dat vrouwen met darmkanker een hoger risico hebben op eierstokkanker dan vrouwen in de algemene populatie. Mede daarom komen de voor- en nadelen van preventieve adnexextirpatie (verwijdering van de eierstokken) uitgebreid aan de orde. Deze behandeling kan aangeboden worden om uitzaaiingen of een primaire tumor te voorkomen. Bij vrouwen in de postmenopauzale fase wordt momenteel in twaalf ziekenhuizen onderzoek gedaan naar het gebruik van een informatie- en keuzemodule die het samen beslissen van deze behandeling bevordert. De resultaten van het onderzoek worden in 2025 verwacht.

  • Richard van der meer verdedigde op 11 mei zijn proefschrift. Promotor: prof. dr. Ignace de Hingh (Catharina Ziekenhuis Eindhoven), copromotores: Dr. Rudi Roumen (Máxima Medisch Centrum Veldhoven), Dr. Felice van Erning (IKNL)
  • Van der Meer, R. (2023). Romic: studies on the Role of Ovarian Metastases In Colorectal cancer. [Doctoral Thesis, Maastricht University]. Maastricht University.
Medewerkers

Felice van Erning

senior onderzoeker

lees verder
Gerelateerd nieuws

Uitzaaiingen in het buikvlies: vooruitgang in behandeling, maar prognose blijft slecht

Het proefschrift van Anouk Rijken over buikvliesuitzaaiingen Ruim 3700 patiënten met kanker hebben jaarlijks te maken met uitzaaiingen naar het buikvlies (peritoneale metastasen). Zo'n 20 jaar geleden werd dit als een terminale ziekte beschouwd, zonder effectieve behandelopties. Tegenwoordig is er sprake van een meer proactieve houding vanwege meer beschikbare behandelopties, afhankelijk van de locatie van de primaire tumor. Daarmee ontstond ook een behoefte aan actuele epidemiologische gegevens. Deze staan gebundeld in het proefschrift van Anouk Rijken (Catharina Ziekenhuis / IKNL), die ze op 29 februari verdedigt aan de Universiteit van Maastricht. lees verder

Patiënt met synchrone colorectale carcinomen heeft slechtere overleving

Circa 5% van alle patiënten met dikkedarmkanker (incl. endeldarmkanker) in Nederland heeft te maken met synchrone colorectale carcinomen. Deze diagnose hangt samen met uitgebreidere chirurgie, minder (neo)adjuvante therapie en lagere overlevingskansen in vergelijking met patiënten met één dikkedarmtumor. Dat blijkt uit een landelijke studie van Amanda Bos (IKNL) en collega’s gepubliceerd in Annals of Surgical Oncology met data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Volgens de onderzoekers onderstrepen deze bevindingen het belang van preoperatieve diagnostiek van synchrone colorectale carcinomen, omdat deze informatie invloed heeft op het type operatie en eventueel aanvullende behandelingen. 

lees verder