PLCRC-cohort: infrastructuur voor observationeel, gerandomiseerd onderzoek

Een unieke verzameling multidisciplinaire data, een biobank en gegevens over patiëntgerapporteerde uitkomsten. Dat is kort samengevat het Prospectief Landelijk CRC-cohort, een infrastructuur opgezet door de Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG) voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek om de zorg voor patiënten met dunnedarm-, dikkedarm-, endeldarm- en anuskanker (gezamenlijk darmkanker) te verbeteren.

De Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG) zette in 2014 deze grote, observationele cohortstudie op met mogelijkheden voor meervoudige trials en biobankfaciliteiten. Het PLCRC-cohort verschilt van alle andere registraties door het dynamisch design, onbeperkte uitbreidingsmogelijkheden en opname van patiënten met alle stadia van dikkedarmkanker, onafhankelijk van de klinische behandeling. Het is een veelomvattend model dat kan dienen als voorbeeld voor andere tumorsoorten.

Systematische evaluatie en validatie van nieuwe prognostische en voorspellende markers, technologieën en interventies zijn van cruciaal belang voor het optimaliseren van behandelresultaten voor patiënten met dikkedarmkanker. Aangezien slechts 5 tot 15% van de patiënten met met colorectale kanker deelnemen aan klinische studies is de generaliseerbaarheid van de resultaten niet optimaal. Bovendien ontbreekt in de huidige studies vaak de mogelijkheid voor post-hoc subgroepanalyses.

De doelstellingen van PLCRC zijn: 

  1. het systematisch verzamelen van klinische gegevens over lange termijn, patiëntgerapporteerde resultaten en biomaterialen uit de dagelijkse, klinische praktijk.

  2. het faciliteren van toekomstig fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek met inbegrip van interventiestudies en studies naar kosteneffectiviteit voor zowel nationale als internationale onderzoeksgroepen met korte inclusieperiodes; ook geschikt voor studies met strenge inclusiecriteria.

Inclusie en opzet

In het PLCRC zijn alle patiënten met darmkanker in Nederland opgenomen. Voor opname in dit cohort komen patiënten met alle stadia (I-IV) van dikkedarmkanker in aanmerking. Ook patienten met endeldarm-, dunnedarm-  en anuskanker kunnen deelnemen. Patiënten geven afzonderlijk toestemming voor het opvragen van hun klinische gegevens, het opslaan van bloed en tumorweefsel, en het invullen van vragenlijsten. Daarnaast kunnen zij toestemming geven om in de toekomst benaderd te worden voor nieuwe interventionele studies, waaronder studies volgens het cmRCT-design.

Begin november 2016 was het aantal geïncludeerde patiënten in het PLCRC-cohort al opgelopen tot duizend verdeeld over dertien medische centra. Daarna zijn veel andere centra gestart met het includeren van patiënten. In februari 2021 werd de 10.000e patiënt geïncludeerd

Resultaten

J.P. Burbach (UMC Utrecht) en collega’s van een groot aantal academische en perifere ziekenhuizen in Nederland en IKNL concluderen dat het PLCRC-cohort niet alleen een unieke verzameling multidisciplinaire data bevat, maar tevens materiaal en gegevens over patiëntgerapporteerde uitkomsten verzamelt. Hiermee kan het als infrastructuur dienen voor verschillende soorten wetenschappelijk onderzoek naar dikkedarmkanker. Dit veelomvattend ontwerp kan dienen als een voorbeeld voor andere tumorsoorten. 

Bestuur en financiering

Het dagelijks bestuur van de PLCRC-cohort bestaat uit dr. Miriam Koopman (internist-oncoloog, UMC Utrecht), dr. Geraldine Vink (programmamanager PLCRC, UMC Utrecht en IKNL) en prof. Gerrit Meijer (patholoog, Antoni van Leeuwenhoek)

PLCRC wordt gefinancierd vanuit de studies die gebruik maken van de infrastructuur. Deze studies worden veelal bekostigd vanuit subsidies van ZONMW, MLDS en KWF. Daarnaast wordt PLCRC gefinancierd vanuit de ondersteuning die farmaceutische bedrijven geven aan de 3P’s (PACAP, PLCRC, POCOP) middels een abonnementsstructuur.

Meer informatie

Voor vragen over het PLCRC-cohort, neem contact op met dr. Geraldine Vink of kijk op de website van het PLCRC-cohort.

Projectleider

Geraldine Vink (UMC Utrecht en IKNL)

Samenwerkingspartners

Overzicht

Subsidieverlener

Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG)

Maak kennis

Felice van Erning

senior onderzoeker

meer informatie

Pauline Vissers

Een portretfoto van Pauline, een witte vrouw met los donkerbruin haar en een bril. Ze glimlacht de camera in. Ze draagt een witte top.

senior onderzoeker

meer informatie