1000e patiënt met dikkedarmkanker geïncludeerd in het PLCRC-cohort

Woensdag 2 november 2016 is een mijlpaal bereikt met het includeren van de 1000e patiënt met dikkedarmkanker in het Prospectief Landelijk CRC cohort. Momenteel staat deelname aan deze trial open in 13 medische centra. De komende maanden zal nog een groot aantal centra gaan deelnemen aan deze studie. Dit om de inclusie van een zo groot mogelijk aantal patiënten met dikkedarmkanker in dit cohort mogelijk te maken.

Dikkedarmkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Slechts vijf tot tien procent van de patiënten wordt gevraagd om deel te nemen aan wetenschappelijke, klinische studies. Dit betreft vaak een geselecteerde groep patiënten. Daarnaast wordt inclusie van patiënten in studies steeds moeilijker door de toenemende onderverdeling in de verschillende soorten tumoren. Om de inclusie van patiënten in studies te vergemakkelijken en meer inzicht te krijgen in de totale groep patiënten met dikkedarmkanker is het Prospectief Landelijk CRC cohort (PLCRC) is opgericht. 

Observationele cohortstudie
PLCR is een observationele cohortstudie, waarin alle patiënten met dikkedarmkanker geïncludeerd kunnen worden. Het doel is het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek, zowel nationaal als internationaal om de behandelresultaten voor patiënten met dikkedarmkanker te verbeteren. Het cohort biedt een infrastructuur voor het verzamelen van klinische gegevens, patiëntgerapporteerde uitkomsten en het opslaan van bloed en tumorweefsel van deze patiënten. 

Nadat een patiënt hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven, worden de klinische gegevens opgevraagd uit de Nederlandse Kankerregistratie en tumorweefsel en bloed verzameld. Ook krijgen de deelnemers vragenlijsten toegezonden. Met behulp van deze gegevens wordt vervolgens wetenschappelijk onderzoek verricht.

Samenwerking
IKNL werkt nauw samen met PLCRC om het wetenschappelijk onderzoek naar deze patiëntengroep mogelijk te maken. Met de eerste duizend geïncludeerde patiënten is een mooie start gemaakt bij het realiseren van een zo groot mogelijk representatief cohort. Echter, om betrouwbaar onderzoek te doen naar kleine subgroepen patiënten is het nodig om het cohort nog verder uit te breiden. Daarom is er geen einddatum ingesteld of een maximum aan het aantal deelnemende patiënten.

•    Meer informatie is te vinden op: www.plcrc.nl 

Gerelateerd nieuws

Oproep Lotte Keikes voor transparantie in behandelvariatie in ziekenhuizen

cover thesis Lotte Keikes

Het voorschrijfgedrag van oncologische geneesmiddelen moet veel beter gemonitord worden in ziekenhuizen in Nederland om ongewenste praktijkvariatie bij de behandeling van dikkedarmkanker te voorkomen. Dit is de voornaamste conclusie van het proefschrift van Lotte Keikes, die 26 januari 2022 promoveert aan de Universiteit van Amsterdam. Om de zorg voor dikkedarmkanker patiënten te verbeteren, pleit Keikes voor meer transparantie in de ziekenhuizen, meer openheid indien wordt afgeweken van de richtlijn en het toekomstig integreren van ‘real-world data’ in de behandelbeslissing.

lees verder

Thesis over bijdrage zorgpaden aan verbetering oncologische zorg in Nederland

Thesis over bijdrage zorgpaden aan verbetering oncologische zorg in Nederland

Zorgpaden voor patiënten met kanker leveren een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en uitkomsten van deze zorg. Dat concludeert Jolanda van Hoeve in het proefschrift dat zij 29 oktober 2020 verdedigde aan de Universiteit Twente. De ontwikkeling en implementatie van zorgpaden kan echter niet los worden gezien worden van andere ontwikkelingen. “Sterker nog: een zorgpad dient juist gebaseerd te zijn op actuele landelijke richtlijnen en beroepsnormen.”

lees verder