Behandeling zeldzame kanker

Behandelopties voor patiënten met een zeldzame vorm van kanker zijn vaak beperkter en minder effectief dan voor de patiënten met een niet-zeldzame vorm van kanker. Dit komt deels doordat er minder klinisch onderzoek wordt uitgevoerd naar zeldzame vormen van kanker.

De kleine aantallen die onlosmakelijk zijn verbonden aan zeldzame kankersoorten, maken het lastig om voldoende patiënten in een studie geïncludeerd te krijgen. Het ontwikkelen van nieuwe statistische modellen en technieken kunnen mogelijk uitkomst bieden in het haalbaar maken van klinische trials. Daarnaast kan het gebruik van registratiedata vanuit bijvoorbeeld de NKR ondersteunen doordat dit nieuwe inzichten kan geven over hoe nieuwe behandelopties voor patiënten op een betaalbare manier te realiseren zijn.