Incidentie slokdarm- en maagkanker

Steeds meer mensen kregen de afgelopen decennia slokdarmkanker, terwijl maagkanker steeds minder vaak voorkomt.

De incidentie van slokdarmkanker is in Nederland de laatste jaren fors toegenomen van 683 diagnoses in 1989 naar bijna ruim 2.600 in 2022. Opvallend is hierbij de stijging van adenocarcinomen van de slokdarm, terwijl het aantal plaveiselcelcarcinomen veel stabieler bleef. De totale incidentie van slokdarmkanker (inclusief cardiakanker) is bij mannen veel sterker gestegen (van ruim 800 naar circa 2.200), vergeleken met vrouwen (van ruim 300 naar 868). 

Uitgedrukt in het aantal diagnoses per 100.000 inwoners (ESR) is de stijging minder uitgesproken. Dat toont aan dat de toename van het aantal diagnoses van slokdarmkanker deels te verklaren is door bevolkingsgroei en de gestegen leeftijd van de bevolking. 

Het aantal mensen dat maagkanker krijgt neemt al een decennia af. In 2020 werd bij bijna 1.000 mensen in Nederland de diagnose maagkanker gesteld. Het aantal diagnoses per 100.000 inwoners laat, na correctie voor de gestegen gemiddelde leeftijd (ESR, European Standardized Rate), de afgelopen drie decennia ook een daling zien. De incidentie voor 2020 is gebaseerd op voorlopige aantallen die mogelijk nog bijgesteld kunnen worden. 

Meer informatie

Lees ook over de behandelingoverleving en prevalentie van slokdarm- en maagkanker.