Incidentie bot- en wekedelenkanker

In Nederland krijgen jaarlijks circa 1.100 mensen de diagnose wekedelensarcomen, inclusief GIST. Dat blijkt uit data van de NKR. Het afgelopen decennium is een lichte toename te zien. De leeftijdsgestandaardiseerde incidentie voor wekedelensarcomen is echter niet veranderd. De jaarlijkse incidentie van botkanker ligt rond de 200. Wekedelensarcomen komen iets vaker voor bij vrouwen dan bij mannen, terwijl dit bij de botkanker juist andersom is.