Incidentie bot- en wekedelenkanker

In Nederland krijgen jaarlijks circa 1.100 mensen de diagnose wekedelensarcomen, inclusief GIST. Dat blijkt uit data van de NKR. Het afgelopen decennium is een lichte toename te zien. De leeftijdsgestandaardiseerde incidentie voor wekedelensarcomen is echter niet veranderd. De jaarlijkse incidentie van botkanker ligt rond de 200. Wekedelensarcomen komen iets vaker voor bij vrouwen dan bij mannen, terwijl dit bij de botkanker juist andersom is.
 

Epidemiologie en organisatie van zorg

Op 29 juni 2020 is het rapport Sarcomenzorg in Nederland van IKNL in samenwerking met de Dutch Sarcoma Group en PatiĆ«ntenplatform Sarcomen uitgekomen. Hieronder vindt u bijlage 3 uit dit rapport: de epidemiologie, behandeling en organisatie van zorg van hooggradige bot- en wekedelensarcomen naar subtype en van hoogrisico-GIST. Onder andere met de percentages van patiĆ«nten die in een expertisecentrum zijn behandeld. 

Hooggradig chondrosarcoom

Hooggradig osteosarcoom

 

Ewing-sarcoom

 

Hooggradig liposarcoom

 

Hooggradig myxofibrosarcoom

 

Hooggradig leiomyosarcoom

 

Angiosarcoom

 

Maligne perifere zenuwschedetumor (MPNST)

Synoviosarcoom

 

Spoelcelsarcoom

 

Ongedifferentieerd pleomorfsarcoom / niet nader omschreven sarcoom

Hoogrisico-GIST

Bijlage 3 compleet als pdf: