Incidentie bot- en wekedelenkanker

In Nederland krijgen jaarlijks circa 1.200 mensen de diagnose wekedelensarcomen, inclusief GIST. Dat blijkt uit data van de NKR. Het afgelopen decennium is een lichte toename te zien. De leeftijdsgestandaardiseerde incidentie voor wekedelensarcomen is echter niet veranderd. De jaarlijkse incidentie van botkanker ligt rond de 200. Wekedelensarcomen komen iets vaker voor bij vrouwen dan bij mannen, terwijl dit bij de botkanker juist andersom is.
 

Prognose incidentie tot en met 2032

In het rapport 'Kanker in Nederland: Trends en prognoses tot en met 2032' zijn prognoses over de incidentie van sarcomen opgenomen. Deze prognose omvat gastro-intestinale stromale tumoren, leiomyosarcoom, agiosarcoom, kaposisarcoom, odontogene tumoren, chordoom, stromasarcoom, adenosarcoom, wekedelensarcomen, bottumoren, sarcomen van gespecificeerde en ongespecificeerde lokalisaties.

Het risico op een sarcoom stijgt naar verwachting het komende decennium heel licht, net als in de jaren ervoor. De relatief hoge incidentie van sarcomen bij mannen begin jaren ’90 werd veroorzaakt door het grote aantal kaposisarcomen bij mannelijke aidspatiĆ«nten. Dankzij een betere behandeling van aids daalt het aantal diagnoses van kaposisarcoom sindsdien. Doordat het risico op sarcomen in de toekomst niet veel verandert, stijgt het aantal nieuwe patiĆ«nten met een sarcoom vooral door de bevolkingsgroei en vergrijzing. Bij vrouwen resulteert dat in een stijging van 416 in 2019 naar 520 in 2032 en voor mannen van 637 diagnoses in 2019 naar 790 in 2032.

Meer informatie

Bekijk ook de cijfers over de epidemiologie, behandeling en organisatie van zorg van hooggradige bot- en wekedelensarcomen naar subtype en van hoogrisico-GIST.