Beleid en samenwerking

IKNL stelt gegevens uit de NKR beschikbaar aan alle partijen betrokken bij de preventie van en zorg voor borstkanker. Daarnaast bevordert IKNL de samenwerking in regionale oncologische netwerken. Hiervoor werk en we samen met veel partijen.

Op het gebied van bot- en wekedelenkanker werken we samen met onder meer:

  • DSSG
    De erkende expertisecentra op het gebied van bot- en wekedelentumoren zijn verenigd in de Dutch Sarcoma Group (DSG). De DSG heeft als voornaamste doelstelling het faciliteren, professionaliseren en gezamenlijk uitvoeren van klinische studies. Daarnaast wil de DSG een voortrekkersrol spelen in de organisatie van zorg, het vraagstuk van de centralisatie en de rol van de expertisecentra hierin. 
  • Patiëntenplatform sarcomen
    Stichting Patiëntenplatform Sarcomen is een onafhankelijke organisatie die in 2017 is opgericht vanuit een initiatief van de Stichting Contactgroep GIST (Gastro-intestinale Stromale Tumor) Chordoma Foundation Nederland en Stichting Contactgroep Sarcoma. Het platform is zowel in Nederland en België actief en zet zich in voor belangenbehartiging en ondersteuning voor patiënten met een sarcoom. 

Neem contact met ons op

Bent u zorgprofessional en wilt u meer informatie over de registratie en onderzoek naar bot- en wekedelenkanker? Of heeft u andere vragen met betrekking tot de kwaliteit van zorg voor patiënten? Neemt u dan contact op met: