Denktank ICT & Innovatie

De Denktank ICT & Innovatie bespreekt mogelijkheden voor het snel-lerende zorgsysteem (rapid learning healthcare system). In deze denktank hebben experts op het gebied van kunstmatige intelligentie in de zorg zitting. Het doel is om de transitie naar snel-lerende zorgsysteem voor de kankerzorg te bespoedigen. 

Missie IKNL, ICT & Innovatie

IKNL is een onafhankelijk kennisinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg. De missie van IKNL is het reduceren van de impact van kanker. Dat doet IKNL op basis van inzichten van real world data in de Nederlandse Kanker Registratie (NKR). De kerntaken die daarbij horen zijn de registratie en abstractie van data, het analyseren van die data en genereren van inzichten, en het aanbieden van die inzichten in een vorm die optimaal is voor implementatie in de zorg. Om haar missie op een verantwoordelijke, duurzame en toekomstbestendige manier te vervullen zijn innovatieve ict-oplossingen onmisbaar (zie ook visiedocument 'Data laten leven').

Denktank

De Denktank ICT & Innovatie bestaat uit vooraanstaand deskundigen uit wetenschap, bedrijfsleven, de zorg (buiten en binnen oncologie) en overheidsinstanties. De leden nemen deel aan de klankbord op persoonlijke titel. Leden nemen in principe voor 1 jaar deel in de denktank. De denktank komt minimaal 2 keer per jaar bij elkaar. De denktank kan vanuit verschillende invalshoeken en een breed perspectief meedenken over de ict en innovatiestrategie en activiteiten van IKNL. 

Leden

 • Dr. Lies van Gennip, toezichthouder bij o.a. Albert SchweitzerZiekenhuis, Koninklijke Visio en interim adviseur/directeur zorginnovatie 
 • Prof. dr. Wiro Niessen, Biomedical Imaging TU Delft en Erasmus Universiteit, CTO Health-RI
 • Prof. dr. Lukas Dekker, TU Eindhoven, cardioloog Catharina Ziekenhuis Eindhoven
 • Dr. Rudolf Fehrman, internist oncoloog UMC Groningen, bio-informaticus
 • Dr. Erik Jan Vlieger, fysicus, arts, ondernemer
 • Ir. Louise Verheij van Wijk, lid raad van Toezicht TNO
 • Dr. Richard Dirven, hoofd-hals chirurg AVL/NKI

Aangesloten vanuit IKNL

 • Prof. dr. Thijs Merkx, bestuurder IKNL
 • Prof. dr. Valery Lemmens, bestuurder IKNL
 • Dr. Bas Geerdes, medisch manager
 • Dr. Ir. Gijs Geleijnse, senior clinical data scientist
 • Prof. dr. Peter Huijgens, adviseur IKNL

Profiel van de leden

Lies van Gennip

Dr. Lies van Gennip is opgeleid en gepromoveerd (cum laude) als bioloog. Gedurende haar carrière is ze in verschillende posities bezig geweest met innovatie van de zorg. Dat begon in de negentiger jaren bij HISCOM (toenmalig marktleider op het gebied van EPD’s in Nederland) met technologie assessment van nieuwe ict-toepassingen in de zorg. Vanaf 1996 gaf zij bij TNO leiding aan de ontwikkeling van een accreditatiesysteem voor ziekenhuizen en in 1999 werd zij de eerste directeur van het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). Tussen 2002 en 2005 was zij directeur van NVAO, het accreditatiesysteem voor onderwijs dat in 2002 werd opgericht. In 2006 kwam zij weer terug in de gezondheidzorg als directeur van STIVORO, expertisecentrum voor tabaksontmoediging. Van 2012-2019 was zij directeur/bestuurder van Nictiz. Sinds 2008 is zij ook actief als onafhankelijke toezichthouder. Op dit moment is zij lid van de raad van toezicht van het Albert Schweizer Ziekenhuis, met portefeuilles innovatie en ict, en als voorzitter van de commissie kwaliteit en directeur a.i. at Stichting Palga.

Wiro Niessen

Prof.dr. Wiro Niessen studeerde natuurkunde aan de Universiteit Utrecht, waar hij cum laude zijn Msc-titel behaalde en – ook cum laude – promoveerde op medische beeldverwerking. Een deel van zijn onderzoek deed hij in Amerika, waaronder aan Yale University. Aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht leidde hij onderzoeksgroepen in cardiovasculaire beeldanalyse en beeldgestuurde interventies. Sinds 2005 is Niessen hoogleraar aan het Erasmus MC en aan de Technische Universiteit Delft. In 2017 werd hij gekozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. In 2012 heeft Niessen zelf ook een bedrijf opgericht, genaamd Quantib. Het bedrijf ontwikkelt software voor automatische beeldanalyses. In 2015 ontving Niessen de Simon Stevin Meester-prijs van Technologiestichting STW (nu NWO-domein TTW), voor zijn bijdrage aan de hoge vlucht die de medische beeldanalyse heeft genomen. 

Lukas Dekker

Prof.dr. Lukas Dekker is cardioloog-elektrofysioloog in het Catharina Ziekenhuis en Eindhoven en professor bij de faculteiten Electrical Engineering en Biomedical Engineering van de Technische Universiteit Eindhoven. Hij is medeoprichter en bestuurder van het Eindhoven Medtech Innovation Center (e/MTIC), evenals van het Nederlands Hart Netwerk (NHN)

Rudolf Fehrmann

In aanvulling op zijn opleiding tot medisch oncoloog, voltooide Rudolf Fehrmann een jaar wiskunde en informatica. waarna hij zijn MSc-diploma Cognitieve Wetenschap en Techniek (Artificial Intelligence) heeft behaald. Naast zijn medische studies werkte hij enkele jaren als bio-informaticus bij de afdeling Genetica, UMCG. In 2010 promoveerde hij op hoog-dimensionale data-analyse met nieuwe inzichten in ovariële kankerfenotypes, waarna hij verder ging als nagelaten postdoc bij de afdelingen Genetica en Medische Oncologie (UMCG). Na zijn residentieopleiding Interne Geneeskunde / Medische Oncologie werkt hij nu als gecertificeerd internist en medisch oncoloog op de afdeling Medische Oncologie van het UMCG, betrokken bij zorg, onderwijs en onderzoek. Daarnaast is hij hoofdonderzoeker bij het Cancer Research Center Groningen. Tevens heeft hij zijn eigen onderzoeksgroep opgericht waarin hij promovendi begeleidt met verschillende achtergronden: bio-informatici, clinici, statistici en biologen.

Erik-Jan Vlieger

Dr. Erik-Jan Vlieger is arts en ondernemer. Hij is afgestudeerd als fysicus en als medicus. Hij begon zijn carrière als fysicus in de radiotherapie en promoveerde daarna in de radiologie. Hij ging als adviseur in de zorg aan de slag bij Plexus (2004). Als managing partner bracht hij Plexus onder bij KPMG (2011), waar hij de zorgpraktijk leidde. Vanaf 2014 is Erik-Jan ondernemer in de zorg. Hij was intensief betrokken bij Incision. Sinds 2017 trekt hij aan zijn eigen bedrijf Alii, voor verbeterde omgang met kennis in de zorg. De keuzes in zijn carrière zijn erop gericht om altijd te werken aan de allerbeste zorg voor patiënten.

Louise Verheij

Ir. Louise Verheij van Wijk studeerde Aerospace Engineering aan de TU Delft. Zij heeft vanaf 1996 verschillende leidinggevende functies vervuld bij Philips Consumer electronics, semiconductors en de laatste 10 jaar als vice president bij Philips Healthcare en is eind 2019 toegetreden tot de raad van toezicht bij TNO. Zij heeft zich altijd op het snijvlak van technologie en mens begeven en specifiek op het relevant maken van technologische innovaties voor de mens.