Over de cijfers

De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) legt diverse gegevens vast over de diagnostiek en behandeling van alle patiënten met kanker in Nederland. De NKR is sinds 1989 landelijk dekkend. De dataset voor darmkanker is sinds 2015 herijkt, waardoor het ziektebeloop van patiënten nog nauwkeuriger kan worden gevolgd. Daarmee is de NKR een continu patiëntvolgsysteem geworden, uniek in de wereld.

DCRA en DHBA

IKNL registreert in een aantal ziekenhuizen in Nederland aanvullende gegevens in de NKR voor de Dutch ColoRectal Audit (DCRA) en de Dutch Hepato Biliary Audit (DHBA). Deze gegevens levert IKNL uitsluitend op verzoek van de ziekenhuizen door aan Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)/Medical Research Data Management (MRDM). 

HIPEC 

In samenwerking met de Dutch Peritoneal Oncology Group (DPOG) registreert IKNL in het kader van een landelijk HIPEC-register aanvullende gegevens die betrekking hebben op Hypertherme Intra Peritoneale Chemotherapie (HIPEC) behandeling onder patiënten met peritoneaal metastasen ten gevolgen van een colorectaal carcinoom. 

Itemsets

Onderstaande lijsten geven een weergave van de verzamelde items in de NKR per tumorsoort. Voor meer informatie over de geregistreerde items kunt u contact opnemen met de afdeling NKR analyse of één van onze onderzoekers met aandachtsgebied darmkanker.

Cijfers en figuren

Lees meer over incidentieprevalentiebehandelingoverleving en sterfte. U kunt ook zelf figuren en tabellen samenstellen op NKR cijfers. Cijfers en figuren mogen worden overgenomen met bronvermelding (Nederlandse Kankerregistratie, IKNL, www.iknl.nl).