Incidentie darmkanker

In de afgelopen decennia is de incidentie van darmkanker in Nederland toegenomen, zo blijkt uit data van de NKR. In totaal kregen in 2020 ruim 8.400 mensen de diagnose dikkedarmkanker en bijna 3.300 de diagnose endeldarmkanker. De afgelopen jaren lijkt de incidentie af te nemen.

Figuur: Absoluut aantal nieuwe gevallen van darmkanker in de periode 1990-2020, naar diagnosejaar en lokalisatie. *2020 is een voorlopige schatting

Stadium bij diagnose

Het stadium is een maat voor de uitgebreidheid van de ziekte. Darmkanker ontstaat uit epitheliale cellen, de mucosa, die de binnenkant van de dikke darm bekleden.

  • Bij stadium I beperkt de darmtumor zich tot de darmwand zelf.
  • Bij stadium II is de tumor door de darmwand heen gegroeid, maar niet uitgezaaid naar de lymfeklieren.
  • Bij stadium III is de tumor uitgezaaid in de lokale lymfeklieren.
  • Bij stadium IV is de tumor uitgezaaid naar verder gelegen lymfeklieren of andere organen en/of weefsels in het lichaam.

Van de patiënten gediagnosticeerd in 2019 met dikkedarmkanker is bij 22% de tumor verspreid naar andere organen bij diagnose. Voor patiënten met endeldarmkanker is bij 18% de tumor verspreid naar andere organen bij diagnose. 

Bevolkingsonderzoek

Sinds 2014 is in Nederland het bevolkingsonderzoek naar darmkanker ingevoerd. Het doel van het bevolkingsonderzoek is het verminderen van sterfte aan darmkanker door de ziekte in een eerder stadium op te sporen. Patiënten die via het bevolkingsonderzoek gediagnosticeerd werden met darmkanker hadden een gunstigere stadiumverdeling te hebben dan de overige patiënten. Deze patiënten ondergingen vaker een minder invasieve behandeling.

Leeftijd

Darmkanker is een ziekte die voornamelijk ouderen treft. Meer dan 50% van de patiënten is bij diagnose 70 jaar of ouder (figuur hieronder). In zeldzame gevallen ontstaat de ziekte op jonge leeftijd, veelal gaat het hier dan om een erfelijke vorm van darmkanker. 

Lees meer over de prevalentiebehandelingoverleving en sterfte van darmkanker.