Incidentie darmkanker

In de afgelopen jaren is de incidentie van darmkanker in Nederland meer dan verdubbeld, zo blijkt uit data van de NKR. In totaal steeg het aantal nieuwe gevallen van dikkedarmkanker van 4.600 in 1989 naar ruim 9.800 in 2018 en het aantal nieuwe gevallen van endeldarmkanker van 2.600 naar ruim 4.400. De afgelopen jaren lijkt de incidentie af te nemen.

Figuur: Absoluut aantal nieuwe gevallen van darmkanker in de periode 1989-2017, naar diagnosejaar en lokalisatie. *2017 is een voorlopige schatting

Stadium bij diagnose

Het stadium is een maat voor de uitgebreidheid van de ziekte. Darmkanker ontstaat uit epitheliale cellen, de mucosa, die de binnenkant van de dikke darm bekleden.

  • Bij stadium I beperkt de darmtumor zich tot de darmwand zelf.
  • Bij stadium II is de tumor door de darmwand heen gegroeid, maar niet uitgezaaid naar de lymfeklieren.
  • Bij stadium III is de tumor uitgezaaid in de lokale lymfeklieren.
  • Bij stadium IV is de tumor uitgezaaid naar verder gelegen lymfeklieren of andere organen en/of weefsels in het lichaam.

Van de patiënten gediagnosticeerd in 2017 met dikkedarmkanker is bij 21% de tumor verspreid naar andere organen bij diagnose. Voor patiënten met endeldarmkanker is bij 17% de tumor verspreid naar andere organen bij diagnose. 

Bevolkingsonderzoek

Sinds 2014 is in Nederland het bevolkingsonderzoek naar darmkanker ingevoerd. Het doel van het bevolkingsonderzoek is het verminderen van sterfte aan darmkanker door de ziekte in een eerder stadium op te sporen. In 2015 bleken patiënten die via het bevolkingsonderzoek gediagnosticeerd werden met darmkanker een gunstigere stadiumverdeling te hebben dan de overige patiënten. Deze patiënten ondergingen vaker een minder invasieve behandeling.

Leeftijd

Darmkanker is een ziekte die voornamelijk ouderen treft. De gemiddelde leeftijd van een darmkankerpatiënt op moment van diagnose is 69 jaar. Meer dan 30% van alle patiënten is bij diagnose 75 jaar of ouder (figuur 3). In zeldzame gevallen ontstaat de ziekte op jonge leeftijd, veelal gaat het hier dan om een erfelijke vorm van darmkanker. 

Lees meer over de prevalentiebehandelingoverleving en sterfte van darmkanker.