Behandeling darmkanker

De behandeling van darmkanker is afhankelijk van het stadium van de ziekte. Daarnaast is er een verschil in behandeling tussen dikkedarm- en endeldarmkanker. Een operatie is de meest toegepaste behandeling bij patiënten zonder uitzaaiingen in andere organen (stadium I t/m III).

Bij patiënten met stadium-III-dikkedarmkanker zal als aanvullende behandeling chemotherapie worden overwogen. Een groot deel van de patiënten met endeldarmkanker krijgt voorafgaand aan de operatie bestraling, eventueel gecombineerd met chemotherapie. Patiënten met uitzaaiingen in andere organen (stadium IV) krijgen vaak systemische therapie (chemotherapie en doelgerichte therapie) toegediend.

Stadium I t/m III

Van de patiënten gediagnosticeerd met darmkanker stadium I t/m III in 2019 heeft 95% een chirurgische behandeling ondergaan. 

61% van de patiënten gediagnosticeerd met dikkedarmkanker stadium III in 2019 heeft chemotherapie gekregen na de operatie. Van de patiënten gediagnosticeerd met endeldarmkanker klinisch stadium II en III in 2019 heeft 76% voor de operatie bestraling gehad, bij 43% werd de bestraling gecombineerd met chemotherapie. In onderstaande figuur ziet u de cijfers van 2019. 

Stadium IV

Van de patiënten gediagnosticeerd met darmkanker stadium IV in 2019 is 50% behandeld met systemische therapie en 30% heeft geen enkele tumorgerichte behandeling ondergaan. 

Lees meer over incidentieprevalentieoverleving en sterfte van darmkanker.