Beleid en samenwerking

Een essentiële voorwaarde voor verbetering van de kwaliteit van zorg is intensieve samenwerking met zorgprofessionals en patiëntenverenigingen.

Op het gebied van darmkanker werken wij samen met onder meer:

 • Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG) 
  De Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG) faciliteert, coördineert en initieert multidisciplinair klinisch en translationeel wetenschappelijk onderzoek op het gebied van darmkanker in Nederland, met als doel de overleving en kwaliteit van zorg van patiënten te verbeteren. DCCG ondersteunt ook de cohort-studie PLCRC.  
 • Dutch ColoRectal Audit (DCRA) en Dutch Hepato Biliary Audit (DHBA)
  Het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) richt zich op de landelijke kwaliteitsvergelijkingen (benchmarking) van zorgbehandelingen op basis van korte termijn uitkomsten. Binnen DICA richt de Dutch ColoRectal Audit (DCRA) zich op de behandelingen van darmkanker en de Dutch Hepato Biliary Audit (DHBA) op verschillende behandelingen van levermaligniteiten. DICA geeft kort-cyclische terugkoppeling aan ziekenhuizen. Deze terugkoppeling bestaat uit kwaliteitsinformatie, die is vastgesteld door betrokken beroepsgroepen. Daarnaast zorgt DICA voor een doorlevering van indicatoren aan het transparantieportaal.
 • Werkgroep darmkanker
  De werkgroep darmkanker valt onder de stomavereniging en zet zich in voor alle mensen met darmkanker en de mensen die moeten leven met de gevolgen daarvan. De opdracht van de werkgroep is: belangen behartigen, lotgenotencontact organiseren, informatie uitwisselen en innovaties en onderzoek stimuleren. De werkgroep darmkanker is onafhankelijk en toekomstgericht. De werkgroep is recent opgericht en wil zich ontwikkelen tot een professionele organisatie met een grote inbreng van vrijwilligers. 
 • Dutch Peritoneal Oncology Group (DPOG)
  De Dutch Peritoneal Oncology Group (DPOG) is een landelijke multidisciplinaire werkgroep met als doel de behandeling van peritoneale maligniteiten te verbeteren door het uitvoeren van multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek.
 • Dutch T1 Colorectal Cancer Working Group
  Door het bevolkingsonderzoek darmkanker (BVO) wordt darmkanker vaker in een vroeg stadium gediagnosticeerd. Het gebrek aan kennis rondom optimale behandeling van deze vroege tumoren heeft een groep medisch specialisten doen besluiten om samen kwalitatief hoogstaand onderzoek te doen naar de diagnostiek en behandeling. Zij hebben zich verenigd in de T1 CRC-werkgroep, waar inmiddels 51 ziekenhuizen bij zijn aangesloten.

De Dutch Colorectal Cancer Group ( DCCG), de Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) en IKNL hebben in 2018 een samenwerkingsovereenkomst gesloten om de kwaliteit van darmkankerzorg verder te verbeteren. Hierin zijn afspraken gemaakt over de diverse datasets en de specifieke doeleinden van elke set. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het afstemmen en gezamenlijk beoordelen van aanvragen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. 

Contact

Bent u zorgprofessional en wilt u meer informatie over de registratie en onderzoek naar darmkanker of (regionale) werkgroepen? Of heeft u andere vragen met betrekking tot de kwaliteit van zorg voor patiënten? Neemt u dan contact op met: