Prospectief Landelijk ColoRectaal Carcinoom cohort

Om de prognose en kwaliteit van leven van patiënten met darmkanker verder te verbeteren, zijn naast onderzoek met retrospectieve gegevens ook prospectieve, klinische studies nodig. Een aantal jaren geleden is daarom in Nederland gestart met het Prospectief Landelijk ColoRectaal Carcinoom cohort (PLCRC).

Het Prospectief Landelijk ColoRectaal Carcinoom cohort (PLCRC) is een observationele cohortstudie waarin alle patiënten met een colorectaal carcinoom zijn te includeren. IKNL werkt nauw samen met PLCRC: de klinische gegevens van de patiënten komen uit de NKR. PLCRC heeft als doel het faciliteren van zowel nationaal als internationaal onderzoek om de uitkomsten van patiënten met een colorectaal carcinoom te verbeteren.

Lees de laatste updates op de website van het Prospectief Landelijk ColoRectaal Carcinoom cohort.