Rapportages darmkanker

Onderzoekers van IKNL, medisch specialisten en onderzoekers in academische en perifere ziekenhuizen gebruiken data uit de NKR voor het optimaliseren van de zorg.

IKNL heeft in maart 2019 een overzicht gepubliceerd met cijfers over darmkanker. De folder bevat informatie over het voorkomen, de behandeling en overleving van dikkedarmkanker en endeldarmkanker. 

Regiorapportages

IKNL ontwikkelt op verzoek van en in afstemming met zorgprofessionals regiorapportages gericht op het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg en het stimuleren van netwerkvorming binnen regio's. Deze informatie biedt onder meer inzicht in praktijkvariatie binnen een regio en hoe de resultaten in een specifieke regio zich verhouden tot het landelijke beeld. Het doel is mogelijkheden te signaleren voor verdere kwaliteitsverbetering en tot samenwerkingsafspraken te komen. De regiorapportages zijn tumorspecifiek en worden met zorgverleners besproken tijdens bijeenkomsten van de regionale tumorwerkgroepen om relevante trends te evalueren en verbeteracties vast te stellen. 

NKR online

Medisch specialisten, managers en beleidsmedewerkers van ziekenhuizen kunnen in de besloten webomgeving NKR online gegevens van hun zorginstelling vergelijken met andere ziekenhuizen en regio’s. Het geeft inzicht in (trends in) de patiĆ«ntaantallen en de geleverde zorg van het eigen ziekenhuis, voor de regio of groep ziekenhuizen en op landelijk niveau. Het is mogelijk om in te zoomen op specifieke doelgroepen, zoals bepaalde leeftijden of stadia van ziekte.