Besluitvorming

Met behulp van een informatiestandaard kan een oncologische richtlijn ook vertaald worden in beslisbomen die de besluitvorming transparant maken. In nauwe samenwerking met darmkankerspecialisten heeft IKNL in 2017 de richtlijn darmkanker 2014 vertaald naar heldere beslisbomen. Deze beslisbomen zijn gedigitaliseerd en beschikbaar via Oncoguide. 

Oncoguide is een op IT-gebaseerd beslissingsondersteuningssysteem en combineert informatie uit kennisbronnen (zoals landelijke richtlijnen of studieprotocollen) met individuele patiënt- en ziektekenmerken. Door patiënt- en ziektekenmerken in te voeren op oncoguide.nl leiden beslisbomen naar gerichte aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling. Door de overzichtelijke weergave kunnen zorgprofessionals de richtlijn snel en eenvoudig raadplegen tijdens het multidisciplinair overleg of samen met de patiënt.

Relevante klinische trials

Sinds kort bevat Oncoguide ook verwijzingen naar relevante klinische trials van de Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG). Door verwijzingen naar trials op te nemen in Oncoguide krijgen artsen sneller inzicht in welke studies voor welke specifieke patiënten beschikbaar zijn.

Oncoguide is te gebruiken als app voor tablet (verkrijgbaar in de Apple App Store en Google Play) of via www.oncoguide.nl.