Overleving darmkanker

Door verbeteringen in diagnostiek en behandeling zijn de overlevingskansen van patiënten met darmkanker sinds eind jaren tachtig toegenomen.

De 5-jaarsoverleving van patiënten met dikkedarmkanker steeg van 54% in de periode 1991-2000 naar 67% in de periode 2011-2018. Voor endeldarmkanker is dezelfde groei te zien.

Overleving naar stadium 

De overleving van zowel dikkedarmkanker als endeldarmkanker wordt sterk bepaald door het stadium bij diagnose. Van de patiënten met stadium I dikkedarmkanker is 95% na 5 jaar nog in leven, terwijl patiënten met stadium IV dikkedarmkanker een 5-jaarsoverleving hebben van 10%. Voor patiënten met endeldarmkanker zijn deze percentages respectievelijk 91% en 13%.

Lees meer over incidentieprevalentiebehandeling en sterfte van darmkanker.