Prevalentie borstkanker

Het aantal vrouwen met borstkanker dat 5 of 10 jaar na de diagnose nog in leven is (de 5- of 10-jaarsprevalentie), is de afgelopen 20 jaar bijna verdubbeld. De 5-jaarsprevalentie van borstkanker (incl. DCIS) steeg van ruim 47.600 vrouwen in 2000 naar ruim 75.000 in 2022. De 10-jaarsprevalentie steeg nog sterker. In onderstaand figuur ziet u de 10-jaarsprevalentie van invasief mammacarcinoom, deze steeg van 70.950 in 2000 naar ongeveer 120.000 vrouwen in 2022.

 

Deze stijging in prevalentie is gerelateerd aan vroege ontdekking en betere behandeling. PatiĆ«nten met borstkanker (over)leven langer, wat leidt tot een toename van het aantal patiĆ«nten in de nacontrole en nazorg. Het leidt tevens tot een toename van het aantal vrouwen met gezondheidsproblemen en psychosociale klachten als gevolg van de kanker en de behandeling. 

De prevalentie van het aantal mannen met borstkanker is ook gestegen. De 10-jaarsprevalentie van invasief mammacarcinoom bij mannen is verdubbeld van rond de 330 mannen in 2000 naar bijna 790 mannen in 2022.