Prevalentie borstkanker

Het aantal vrouwen met borstkanker dat 5 of 10 jaar na de diagnose nog in leven is (de 5- of 10-jaarsprevalentie), is de afgelopen 20 jaar bijna verdubbeld. De 5-jaarsprevalentie van borstkanker steeg van 46.000 vrouwen in 1999 naar 75.600 in 2017. De 10-jaarsprevalentie steeg nog sterker. In onderstaand figuur ziet u de 10-jaarsprevalentie van invasief mammacarcinoom, deze steeg van 67.000 in 1999 naar 118.00 vrouwen in 2019.

 

Deze stijging in prevalentie is gerelateerd aan vroege ontdekking en betere behandeling. PatiĆ«nten met borstkanker (over)leven langer, wat leidt tot een toename van het aantal patiĆ«nten in de nacontrole en nazorg. Het leidt tevens tot een toename van het aantal vrouwen met gezondheidsproblemen en psychosociale klachten als gevolg van de kanker en de behandeling. 

De prevalentie van het aantal mannen met borstkanker is ook gestegen. De 10-jaarsprevalentie van invasief mammacarcinoom bij mannen is verdubbeld van rond de 325 mannen in 1999 naar rond de 750 mannen in 2019.