Overleving borstkanker

De 10-jaarsoverleving voor vrouwen met borstkanker is de afgelopen decennia gestegen. De sterkste verbetering is te zien bij patiënten met een stadium II en III bij diagnose. De overleving van borstkanker wordt sterk bepaald door het stadium bij diagnose. Van de patiënten met stadium I is 95% na 10 jaar nog in leven, terwijl patiënten met stadium IV (uitgezaaide borstkanker) een 10-jaarsoverleving hebben van 8% (zie figuur).

10% van de patiënten met stadium IV (uitgezaaide borstkanker) bij diagnose, is 10 jaar na de diagnose nog in leven. In onderstaande grafiek is te zien dat deze 10-jaarsoverleving gedurende de periode van 22 jaar slechts zeer beperkt verbeterd is. De mediane overleving is gestegen van 18 maanden (1,5 jaar) in 1989 naar 27 maanden in 2011 en 36 maanden in 2018 (dit laatste getal is niet zichtbaar in de grafiek). Dit betekent een winst van 17 maanden in overleving in een periode van bijna 25 jaar.

Recidieven

Van alle patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker in 2012 is 91 procent nog vrij van ziekte 5 jaar na diagnose.