Incidentie borstkanker

Jaarlijks krijgen ongeveer 15.000 vrouwen de diagnose invasieve borstkanker; dat blijkt uit de Nederlandse Kankerregistratie. Dit aantal nieuwe gevallen per jaar wordt incidentie genoemd. De incidentie van invasieve borstkanker (mammacarcinoom) is sinds 1989 bijna verdubbeld en stijgt nog steeds. Daarnaast krijgen ruim 2.300 vrouwen de diagnose niet-invasieve borstkanker, genaamd ductaal carcinoma in situ (DCIS). De incidentie van ductaal carcinoma in situ, lijkt de laatste jaren af te vlakken. Per jaar zijn er bijna 150 diagnoses borstkanker bij mannen. 

 

Borstkanker is wereldwijd een veelvoorkomende vorm van kanker die met name in westerse landen wordt gediagnosticeerd. Met 26% van alle diagnoses is borstkanker de meest voorkomende kankersoort bij vrouwen.

Soorten borstkanker

Van alle gediagnosticeerde invasieve borstkanker is 80% een ductaal carcinoom en 14% een lobulair carcinoom (folder 'Borstkanker in Nederland'). Het overige deel bestaat uit andere typen mammacarcinoom. 84% van alle vrouwen met invasieve borstkanker heeft een hormoongevoelige tumor. Bij mannen is dat 100%. Verder heeft 12% van de vrouwen en 4% van de mannen met invasieve borstkanker een HER2-positieve tumor 10% van alle vruwen en 0% van alle mannen met invasieve borstkanker heeft een triple negatieve borstkanker.

Stadium

De meeste patiënten met een primair invasief mammacarcinoom hebben bij diagnose een laagstadiumtumor. Het afgelopen decennium, na de introductie van onder andere het landelijke screeningsprogramma, worden tumoren in een vroeger stadium ontdekt. Zo nam het aandeel patiënten met een DCIS bij diagnose toe van 4% in 1989 naar 14% in 2019 en het aandeel patiënten met stadium I nam toe van 28% naar 40%. In dezelfde periode nam het aandeel patiënten met stadium II af van 51% naar 34% en bleef het aandeel patiënten met stadium III of stadium IV schommelen rond 10% respectievelijk 5%.

Onderstaand de stadiumverdeling onder vrouwen vs. mannen die een diagnose borstkanker kregen in 2019.