Cijfers borstkanker

In de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) worden gegevens over diagnostiek en primaire behandeling van alle patiënten met kanker in Nederland op gestandaardiseerde wijze vastgelegd. De NKR is sinds 1989 landelijk dekkend. Patiënten worden binnen drie maanden na de incidentiedatum geregistreerd. De registratie wordt afgerond zodra de primaire behandeling heeft plaatsgevonden. In de regel is dit na negen maanden. In het kader van Zichtbare Zorg is in 2009 gestart met het vastleggen van 5-jaarsrecidieven en metastasen bij patiënten met mammacarcinoom.

Borstkankeraudit

Naast de basisitems van de Nederlandse Kankerregistratie worden ook gegevens vastgelegd voor de borstkankeraudit, de kwaliteitsregistratie voor borstkanker. Het Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON) heeft in 2009 het initiatief genomen voor de borstkankeraudit met als doel de borstkankerdataset op te zetten en de indicatoren vast te stellen. De inhoud van de indicator- en itemset wordt vastgesteld door de wetenschappelijke commissie van de NABON Breast Cancer Audit (NBCA) in nauw overleg met de koepelpartijen en het Zorginstituut Nederland. De NBCA-database is fysiek ondergebracht bij DICA/MRDM.

NKR en NBCA

In 2011 is de NKR uitgebreid met alle items die nodig zijn voor het berekenen van de NBCA-indicatoren. Daarmee registreert IKNL deze gegevens voor álle ziekenhuizen in Nederland. Op verzoek van de ziekenhuizen levert IKNL deze gegevens aan bij DICA/MRDM. IKNL doet dit sinds 2017 voor 63 van de 81 ziekenhuizen in Nederland. Dit heeft als groot voordeel dat de ziekenhuizen niet zelf hoeven te registeren en de data alleen nog maar hoeven te controleren. Ieder kwartaal worden de gegevens ter controle en accordering voorgelegd. Op deze manier heeft ieder ziekenhuis volledig inzicht in de data die worden doorgeleverd aan MRDM. Op basis van de geleverde gegevens wordt 'mijnNBCA' gevuld en kunnen de ziekenhuizen de indicatoren nogmaals bekijken.

In opdracht van DICA zet MRDM de gegevens (de tellers en noemers per indicator) op het Transparantieportaal Zorg van DICA. Tegelijkertijd stuurt MRDM dezelfde gegevens door naar het OmniQ portaal van Dutch Hospital Data, van waaruit de gegevens worden doorgestuurd naar de Transparantiekalender van het Zorginstituut. Op deze manier wordt de informatie op geaggregeerd niveau ontsloten voor externe koepelpartijen als zorgverzekeraars, NFK, Borstkanker Vereniging Nederland (BVN), Zorginstituut Nederland, IGZ en Vektis. De gegevens worden onder andere gebruikt voor het maken van ranglijsten en toekenning van het 'Roze lintje' (BVN).

Vragen?

Levert IKNL deze gegevens voor uw ziekenhuis aan MRDM en heeft u een vraag over de registratie en aanlevering? Mail dan naar mammaregistratie@iknl.nl.

Registreert uw ziekenhuis nu nog zelf en wilt u dat IKNL deze gegevens voor u gaat aanleveren bij MRDM, neem dan contact op met Janneke Verloop

Cijfers en figuren

Lees meer over de incidentiebehandelingoverleving en prevalentie van borstkanker. Alle cijfers en figuren mogen worden overgenomen met bronverwijzing (Nederlandse Kankerregistratie, IKNL, www.iknl.nl). 

Cijfers op maat  

IKNL maakt ook zelf regelmatig overzichten op basis van de gegevens in de Nederlandse Kankerregistratie en publiceert over onderwerpen als incidentie, overleving en prevalentie. Deze overzichten en artikelen worden gepubliceerd in de vakbladen en op NKR cijfers. Ook biedt IKNL op verzoek cijfers op maat.