Cijfers hoofd-hals

De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) legt diverse gegevens vast over de diagnostiek en behandeling van alle patiƫnten met kanker in Nederland. De NKR is sinds 1989 landelijk dekkend. Vanaf 2015 is de dataset voor hoofd-halskanker flink uitgebreid, waardoor nog meer informatie beschikbaar is over de incidentie en behandeling van deze patiƫnten.

Bekijk cijfers over incidentie, prevalentiesterfte en overleving en informatie over behandeling en de impact van COVID-19 op de incidentie van hoofd-halskanker.

Itemset hoofd-halskanker

Zie voor meer informatie de lijst met items in de NKR per tumorsoort onder hoofd-halskanker worden verzameld.

Cijfers op maat  

IKNL maakt regelmatig overzichten op basis van de gegevens in de kankerregistratie en publiceert over onderwerpen als incidentie, overleving en prevalentie. Dit wordt gepubliceerd in vakbladen. Met NKR cijfers (zie hoofdmenu) kunt u zelf cijfers samenstellen over incidentie, prevalentie, sterfte en overleving naar geslacht, leeftijd en provincie. Ook is het mogelijk om cijfers op maat aan te vragen. 

Hoofd-halskanker in 2032

Het aantal kankerdiagnoses neemt de komende decennia toe. Dat komt zowel door vergrijzing als leefstijl. In het rapport ‘Kanker in Nederland, Trends en prognoses tot en met 2032’ staan de prognoses van diverse kankersoorten op een rij, ook voor hoofd-halskanker totaal en voor orofarynx-, mondholte- en strottenhoofdkanker specifiek. Deze cijfers zijn ook te vinden bij de cijfers over incidentie, prevalentie en sterfte van hoofd-halskanker.

Naar het rapport 

Bekijk de samenvatting