Pers

Bent u journalist of redacteur en heeft u een vraag over onderzoek naar organisatie van de oncologisch zorg? Wilt u weten hoe vaak een bepaalde tumorsoort voorkomt in Nederland? Hoeveel patiĆ«nten vijf jaar na de diagnose nog in leven zijn en de verschillen hierin per tumorsoort? Of heeft u vragen over registratie van en onderzoek naar palliatieve zorg? Vraagt u zich af hoe de palliatieve zorg in Nederland is georganiseerd en hoe partijen samenwerken om de kwaliteit te verbeteren? Voor deze en andere vragen kunt u bij ons terecht. 

Neem voor deze vragen contact op met persvoorlichter Akke Albada, 06 18 41 86 67.

Is de persvoorlichter niet bereikbaar en heeft uw vraag spoed?
Bel dan ons hoofd communicatie: Pien ter Haar - 06 53 24 52 51 

Cijfers en grafieken over kanker 

Landelijke gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) zijn openbaar toegankelijk. Op NKR Cijfers kunt u de incidentie, overleving, prevalentie, sterfte en kans voor elk kankertype selecteren. Met bronvermelding kunt u gebruik maken van deze cijfers en grafieken. De persvoorlichter is graag bereid om deze cijfers toe te lichten.  

Beeldmateriaal 

Voor mediadoeleinden is rechtenvrij beeldmateriaal beschikbaar. Heeft u andere formaten nodig, neem dan contact op met de persvoorlichter.

Persberichten  

Wilt u de IKNL-persberichten ontvangen? Stuur dan een e-mail naar Akke Albada onder vermelding van uw naam en het medium waar u voor werkt. 

IKNL realiseert eerste open source oplossing van de Personal Health Train

Ontwikkelaars en data scientists van IKNL hebben een software-oplossing ontwikkeld voor de Personal Health Train, een manier om te leren van data zonder deze data te verplaatsen. Zo is het mogelijk om complexe algoritmes uit te voeren op data die beheerd worden door verschillende organisaties, waarbij de privacy beschermd is. Daarnaast richtte IKNL een open source community op waardoor andere partijen kunnen deelnemen aan de (door)ontwikkeling van de oplossing of daarvan gebruik kunnen maken. 

lees verder

Informatie over leefstijl helpt kankerpatiënt

Mensen die na darmkanker meer bewegen en gezonder eten, ervaren een betere kwaliteit van leven dan hun lotgenoten die dit niet doen. Patiƫnten krijgen echter vaak geen of weinig voorlichting over leefstijl en voeding. Niet verwonderlijk, want zorgprofessionals zijn meestal ook niet getraind om leefstijladvies te geven. Dat blijkt uit het promotie-onderzoek van Merel van Veen bij Wageningen University en Integraal Kankercentrum Nederland.

lees verder

Thijs Merkx nieuwe bestuurder IKNL

Prof. dr. Thijs Merkx wordt de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Merkx is hoogleraar mond-, kaak-, en aangezichtsoncologie bij het Radboudumc. Hij was eerder zes jaar voorzitter van de Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren (NWHHT) waar de gespecialiseerde centra voor hoofd-hals oncologie in vertegenwoordigd zijn en die als doel heeft om de kwaliteit van de hoofd-hals oncologische zorg te bevorderen. Binnen het Radboudumc heeft hij gedurende meerdere jaren vanuit verschillende functies een grote bijdrage geleverd aan het kwaliteits- en veiligheidsbeleid.

lees verder

Aantal gevallen van kanker in dertig jaar verdubbeld

Het jaarlijkse aantal mensen dat de diagnose kanker krijgt is de afgelopen drie decennia verdubbeld, van 56.000 in 1989 naar 116.000 in 2018. Dat blijkt uit de Nederlandse Kankerregistratie. De stijging wordt met name verklaard doordat de bevolking sterk is gegroeid en dan vooral het aantal ouderen, bij wie kanker het meeste voorkomt. Gecorrigeerd voor de toename van de gemiddelde leeftijd, steeg het percentage mensen dat kanker krijgt tussen 1989 en 2011 gestaag en is sindsdien op hetzelfde niveau gebleven. Huidkanker is hierop een uitzondering, er is met name in het laatste decennium een sterke stijging in het aantal mensen dat huidkanker krijgt.

lees verder