Onderzoek bij schildklierkanker

Data uit de Nederlandse Kankerregistratie vormen een belangrijke bron voor wetenschappelijk onderzoek. In samenwerking met zorgprofessionals worden wetenschappelijke artikelen gepubliceerd over schildklierkanker op basis van NKR data.

Enkele voorbeelden van recent gepubliceerde studies waarin data van de NKR zijn gebruikt:

Dutch Thyroid Cancer Group (DTCG)

Om de expertise en kwaliteit van zorg voor de patiënt met schildklierziekten te blijven verbeteren, hebben diverse medisch specialisten uit verschillende ziekenhuizen in samenwerking met IKNL het initiatief genomen om de Dutch Thyroid Cancer Group (DTCG) op te richten. De wetenschapscommissie van de DTCG draagt zorg voor de coördinatie van de verschillende onderzoeksinitiatieven op het gebied van schildklierkanker.

Meld uw eigen onderzoek aan

Heeft u idee voor een onderzoek, gerelateerd aan de schildklier? Meld dit dan aan de DTCG via Madelon Metman. Dit biedt een aantal voordelen:

  • De wetenschapscommissie kan wijzen op overlap en aanbevelingen doen voor samenwerking.
  • Ook kan de wetenschapscommissie meelezen en indien gewenst adviezen geven.
  • Verder kan de infrastructuur van de DTCG worden gebruikt voor een vlotte introductie van en landelijke participatie in onderzoeksvoorstellen.

Subsidie- en gegevensaanvragen

Daarnaast is het streven om subsidieaanvragen ook kenbaar te maken aan de DTCG-wetenschapscommissie. Support van een landelijke vereniging kan bijdragen aan het succes van aanvragen. Ook aanvragen voor schildklier data, zoals gegevensaanvragen uit de Nederlandse Kankerregistratie, worden gecoördineerd via de wetenschapscommissie.