Schildklierkanker heeft grotere impact op jongere overlevenden dan op oudere

Schildklierkanker lijkt een grotere impact te hebben op jongere overlevenden van schildklierkanker dan op oudere lotgenoten. Het gaat hierbij onder andere om slechter functioneren op fysiek, rol, cognitief en sociaal gebied. Ook hebben jongere overlevenden meer last van vermoeidheid en financiële problemen, zo blijkt uit een studie van Floortje Mols (Tilburg University, IKNL) en collega’s. Volgens de onderzoekers is het belangrijk om overlevenden van schildklierkanker te screenen op gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en ziektespecifieke symptomen. Hiervoor zijn korte en gerichte screeningsinstrumenten nodig die ingezet kunnen worden in de polikliniek.

Het doel van deze studie was om de kwaliteit van leven (HR-QOL) van overlevenden van schildklierkanker te vergelijken met een normatieve steekproef gestratificeerd op basis van leeftijd bij diagnose (adolescenten en jonge volwassenen van 18-35 jaar; volwassenen van 36-64 jaar van middelbare leeftijd; ouderen 65-84 jaar). Een tweede doel was om de algemene HR-QOL en ziektespecifieke symptomen bij overlevenden van schildklierkanker in genoemde leeftijdsgroepen te vergelijken.  

Opzet en resultaten 

Alle patiënten gediagnosticeerd met schildklierkanker die tussen 1990 en 2008 zijn gediagnosticeerd en opgenomen in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) kregen een vragenlijst aangeboden via PROFIEL, het patiëntenvolgsysteem dat IKNL in samenwerking met Tilburg University heeft ontwikkeld. In totaal werden 293 overlevenden van schildklierkanker opgenomen in de studie. 

Vergeleken met een normatieve populatie vertoonden adolescenten en jongvolwassen overlevenden van schildklierkanker een statistisch significant en klinisch betekenisvol slechter functioneren (fysiek, rol, cognitief en sociaal) en hadden zij meer last van vermoeidheid en financiële problemen. Adolescenten en jongvolwassen overlevenden van schildklierkanker scoorden statistisch én klinisch significant beter op fysiek functioneren en interesse in seks in vergelijking met oudere overlevenden en hadden ook minder sympathische en keel/mond problemen vergeleken met volwassenen van middelbare leeftijd.

Conclusies en aanbevelingen 

Floortje Mols en collega’s concluderen op basis van deze studie dat schildklierkanker een grotere impact lijkt te hebben op jongere dan oudere overlevenden van schildklierkanker. De lagere gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij ouderen in vergelijking met jongere overlevenden van schildklierkanker wordt waarschijnlijk voornamelijk veroorzaakt door hun leeftijd en niet door de kanker.

Volgens de onderzoekers is het daarom belangrijk om overlevenden van schildklierkanker te screenen op gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en ziektespecifieke symptomen, omdat de overlevingskansen van deze patiënten hoog zijn en overlevenden mogelijk geconfronteerd worden met de negatieve gevolgen van kanker en de behandeling ervan in de komende decennia. Erkenning en bewustzijn van problemen is een belangrijke eerste stap voor het bieden van optimale nazorg. De onderzoekers doen de aanbeveling om hiervoor programma’s met korte en gerichte screeningsinstrumenten te ontwikkelen en te implementeren die gemakkelijk in een polikliniek kunnen worden gebruikt.

Partners 

Aan deze studie werkten mee onderzoekers en specialisten van Tilburg University, IKNL, Radboudumc (Nijmegen), Universiteit Groningen, Institute of Cancer Research and Royal Marsden (Londen). 

  • Mols F, Schoormans D, Smit JWA, Netea-Maier RT, Links TP, van der Graaf WTA, Husson O. ‘Age-related differences in health-related quality of life among thyroid cancer survivors compared with a normative sample: Results from the PROFILES Registry.’ Head Neck. 2018 May 13.

  • Meer informatie over deze publicatie is verkrijgbaar via bibliotheek@iknl.nl