Rapportages schildklierkanker

De data uit de NKR hebben de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor patiënten met schildklierkanker. 

  • De deelrapportage schildklierkanker bij het SCK-rapport (2014) van KWF Kankerbestrijding is samengesteld op basis van NKR gegevens. Hieruit blijkt dat er sprake is van praktijkvariatie en versnippering bij de initiële behandeling van schildkliercarcinoom, zowel als het gaat om de chirurgische therapie als de behandeling met radioactief jodium. Patiënten worden behandeld in ziekenhuizen en centra die per jaar een laag volume aan patiënten met schildklierkanker behandelden. Volgens de samenstellers van het rapport is dit waarschijnlijk niet bevorderlijk voor de kwaliteit van zorg. 
  • In 2016 is op basis van NKR data gekeken in hoeverre de richtlijn schildkliercarcinoom (2015) werd nageleefd in de praktijk. De uitkomsten hebben zorgverleners waardevolle inzichten gegeven op welke punten de zorg nog verder kan worden verbeterd.

Regiorapportages 

IKNL ontwikkelt op verzoek van en in afstemming met zorgprofessionals regiorapportages gericht op het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg en het stimuleren van netwerkvorming binnen regio's. Deze informatie biedt onder meer inzicht in praktijkvariatie binnen een regio en hoe de resultaten in een specifieke regio zich verhouden tot het landelijke beeld. Het doel is mogelijkheden te signaleren voor verdere kwaliteitsverbetering en tot samenwerkingsafspraken te komen. De regiorapportages zijn tumorspecifiek en worden besproken tijdens bijeenkomsten van de regionale tumorwerkgroepen om relevante trends te evalueren en verbeteracties vast te stellen. 

De cijfers over schildklierkanker

Belangrijke cijfers over het voorkomen, de behandeling en overleving schildklierkanker zijn samengebracht in een folder. De folder is geschreven door IKNL in samenwerking met de werkgroep Schildklierkanker van Schildklier Organisatie Nederland (SON) en de Dutch Thyroid Cancer Group (DTCG). Het eerste exemplaar is op 29 februari 2020 uitgereikt op de schildklierkankercontactmiddag voor patiënten in Driebergen.

De folder Schildklierkanker in Nederland is te downloaden en gratis te bestellen via de webshop van IKNL.