Beleid en samenwerking

IKNL stelt gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie beschikbaar aan alle partijen betrokken bij de preventie van en zorg voor schildklierkanker. Daarnaast bevordert IKNL de samenwerking in regionale oncologische netwerken.

Hiervoor werkt IKNL samen met veel partijen, waaronder:

Dutch Thyroid Cancer Group (DTCG)

Om de expertise en kwaliteit van zorg voor de patiënt met schildklierziekten te blijven verbeteren, hebben diverse medisch specialisten uit verschillende ziekenhuizen in samenwerking met IKNL het initiatief genomen om de Dutch Thyroid Cancer Group (DTCG) op te richten. De basis van de DTCG is om gezamenlijk vanuit een intrinsieke motivatie de dagelijkse zorg voor onze schildklier (kanker) patiënten te verbeteren. Dit kan het beste door via een multidisciplinaire samenwerking de huidige behandelingen van schildklierkanker te analyseren en vervolgens vanuit nieuwe inzichten de zorg voor de patiënt verbeteren. 

Werkgroep Schildklierkanker van Schildklier Organisatie Nederland

De werkgroep Schildklierkanker van de patiëntenorganisatie Schildklier Organisatie Nederland (SON) zet zich in voor patiënten met schildklierkanker en hun naasten. Met artsen en onderzoekers streven zij samen naar de beste schildklierkankerzorg. Dit doen zij onder andere door het opstellen van het visiedocument Expertzorg Schildklierkanker. Met dit document vraagt men het zorgveld om met elkaar de zorg voor patiënten met schildklierkanker verder te organiseren, te optimaliseren en toekomstbestendig te maken. 

Netwerkondersteuning

IKNL ondersteunt diverse regionale werkgroepen schildklierkanker. In deze werkgroepen vindt afstemming plaats tussen artsen, verpleegkundigen, paramedici en andere deskundigen op het gebied van diagnostiek, behandeling, nazorg en palliatieve zorg. De regionale werkgroepen spelen een belangrijke rol bij het kritisch bespreken en implementeren van richtlijnen in zorginstellingen. Andere onderwerpen die besproken worden zijn: samenwerking tussen ziekenhuizen, regionale protocollen, zorgpaden en regionale NKR-cijfers met als doel de variatie in de zorg zichtbaar te maken en te bespreken. 

Contact

Bent u zorgprofessional en wilt u meer informatie over de registratie en onderzoek naar schildklierkanker, of over (regionale) werkgroepen? Of heeft u andere vragen met betrekking tot de kwaliteit van zorg voor patiënten? Neemt u dan contact op met: