Klachten na schildklierkanker

Na de behandeling van schildklierkanker kunnen gezondheidsproblemen optreden. De klachten zijn divers. 

Na totale verwijdering van de schildklier zal levenslang schildklierhormoon gebruikt moeten worden. Wanneer bij de operatie bijschildkliertjes zijn beschadigd of verwijderd, ontstaat er naast een tekort aan schilklierhormoon ook een tekort aan bijschildklierhormoon. Hierdoor is er een kans op tintelingen in de vingertoppen en in het ergste geval ernstige spierkrampen. Met calciumtabletten en eventueel vitamine-D-preparaten kan dit goed worden behandeld.

Heesheid kan optreden als door de operatie de stembandzenuw is beschadigd. Maar ook meer algemene klachten kunnen zich voordoen, zoals vermoeidheid en problemen met geheugen en concentratie. Met name de jongere overlevenden worden geconfronteerd met de negatieve gevolgen van kanker. 

Informeren

Kennis over gezondheidsproblemen na behandeling zijn belangrijk voor de gedeelde besluitvorming, de keuze van een behandeling en de inrichting van de nazorg, informatie over klachten na de behandeling en om tijdig te verwijzen naar passende zorg.  

Signaleren

Meer bekendheid van de risicofactoren voor behandelgerelateerde gezondheidsproblemen kan helpen bij het signaleren en herkennen van symptomen in relatie tot een eerdere kankerbehandeling. Patiënten kunnen zich met klachten melden bij de huisarts of het ziekenhuis lang nadat de nacontroles voor kanker zijn gestopt.

Verwijzen

Zorgverleners en patiënten kunnen aanbieders van passende nazorg in de regio vinden op www.verwijsgidskanker.nl. Voor patiënten in de leeftijd van 18 tot 35 is daarnaast ook leeftijdsspecifieke zorg beschikbaar bij de AYA-poli's van het AYA Zorgnetwerk, ook voor het leven met de gevolgen van kanker.  

Kankerzorg in beeld: over leven met en na kanker

Bijna 800.000 mensen leven met of na kanker en een aanzienlijk deel van hen ervaart klachten door de kanker en behandelingen, zoals chronische vermoeidheid en angst voor terugkeer van de kanker. De gevolgen voor het dagelijkse leven, sociale relaties en werk zijn groot. Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) hebben klachten en de omvang ervan omschreven in het rapport Kankerzorg in beeld: over leven met en na kanker.