Behandeling prostaatkanker

Behandelingen die het meest worden toegepast bij patiënten met gelokaliseerd prostaatkanker zijn: geen actieve behandeling (active surveillance of watchful waiting), radicale prostatectomie of radiotherapie (al dan niet in combinatie met hormonale therapie (ADT). Deze data zijn over de periode 2014 tot en met 2016.

Laagrisico prostaatkanker

De meeste mannen in Nederland met een laagrisico prostaatkanker worden, in lijn met actuele richtlijnen, niet actief behandeld volgens het principe van ‘active surveillance’.

Matigrisico prostaatkanker

Zowel active surveillance als radicale prostatectomie en radiotherapie zijn de belangrijkste behandelopties bij deze patiënten. Samen vormen zijn ongeveer 90% van alle behandelingen bij patiënten met matigrisico prostaatkanker en de drie opties worden ongeveer even vaak toegepast.

Hoogrisico prostaatkanker

Driekwart van de patiënten met hoogrisico prostaatkanker ondergaat een radicale prostatectomie of radiotherapie in combinatie met hormonale therapie (ADT; androgen deprivation therapy).

Lokaal gevorderd prostaatkanker

Het grootste deel van deze patiënten ondergaat radiotherapie in combinatie met ADT. Radicale prostatectomie en ADT als monotherapie zijn belangrijke andere behandelingen die worden toegepast.

Gemetastaseerd prostaatkanker

Tot een aantal jaren geleden was ADT de standaardbehandeling bij patiënten met gemetastaseerd prostaatkanker. Echter, sindsdien wordt een groot deel van de patiënten chemohormonaal behandeld (ADT plus docetaxel). Ook wordt ADT gecombineerd met nieuwe vormen van hormonale therapie (abirateron, enzalutamide en apalutamide) gegeven.

Oudere patiënten

Oudere patiënten met prostaatkanker hebben minder kans om een ‘behandeling met curatieve intentie’ te krijgen, zoals radicale prostatectomie of radiotherapie. Dit hangt deels samen met het feit dat deze ouderen vaker gediagnosticeerd worden met een ongunstiger ziektebeeld (hoger ziektestadium, hoger PSA, hogere Gleason score). Maar ook na correctie voor specifieke ziektekenmerken, risicoprofiel en comorbiditeiten is de kans kleiner dat ouderen met prostaatkanker een behandeling met curatieve intentie krijgen vergeleken met jongere patiënten.

Lees meer in het rapport ‘Kankerzorg in beeld, de oudere patiënt’.