Sterfte prostaatkanker

Absoluut gezien is het aantal mannen dat sterft aan prostaatkanker de afgelopen decennia toegenomen. Dat is grotendeels het gevolg van de dubbele vergrijzing (meer ouderen, die ook ouder worden). Toch overlijden jaarlijks rond de 800 mannen onder de 75 jaar aan prostaatkanker. 

Relatief gezien is de mortaliteit door prostaatkanker sinds het midden van de jaren ’90 sterk afgenomen (zie onderstaande grafiek met de gestandaardiseerde sterfte (ESR). Factoren die hieraan ten grondslag liggen zijn toegenomen bewustwording, invoer van de PSA-test en verbeterde diagnostiek (transrectale echografie en biopsie en meer recent prostaat MRI en gerichte biopsie), naast betere stadiering en behandeling.

De RESR (Revised European Standardized Rate) is een nieuwe maat voor correctie voor leeftijdsopbouw in de Europese bevolking deze is gebaseerd op de europese bevolkingsopbouw in 2010.

De sterftecijfers 2023 zullen uiterlijk februari 2025 in NKR cijfers verschijnen. Deze doodsoorzakenstatistiek is ook te vinden op Statline van CBS. Daar zijn vanaf medio juni 2024 de voorlopige sterftecijfers van het afgelopen jaar beschikbaar en vanaf medio oktober de definitieve cijfers. Zie de cijfers in de uitgebreide lijst, of de sterftecijfers voor de hoofdgroepen.

Regionale sterftecijfers

Bent u op zoek naar regionale gegevens over de sterfte aan kanker? De sterfte aan kanker per GGD-regio en per gemeente staat op Volksgezondheid en info, een website van het RIVM. De sterfte per type nieuwvorming (kankersoort) per landsdeel, provincie, COROP-regio en gemeente is beschikbaar op StatLine van CBS.

Lees meer over de incidentie, behandeling, overleving en prevalentie van prostaatkanker.