Prevalentie prostaatkanker

Het aantal mannen met prostaatkanker dat 10 jaar na de diagnose nog in leven is (de 10-jaarsprevalentie), is de afgelopen 20 jaar bijna verdriedubbeld. De 10-jaarsprevalentie steeg van 31.500 mannen in 1999 naar bijna 85.000 in 2018. Deze stijging in prevalentie is gerelateerd aan vroege ontdekking en betere behandeling.

Patiënten met prostaatkanker (over)leven langer, wat leidt tot een toename van het aantal patiënten in de nacontrole en nazorg. Het leidt tevens tot een toename van het aantal mannen met gezondheidsproblemen en psychosociale klachten als gevolg van de kanker en de behandeling.  

In onderstaande grafiek ziet u de 10-jaarsprevalentie als totaal aantal patiënten en aantal patiënten per leeftijdsgroep.