Prevalentie prostaatkanker

Het aantal mannen met prostaatkanker dat 10 jaar na de diagnose nog in leven is (de 10-jaarsprevalentie), is de afgelopen 20 jaar meer dan verdrievoudigd.

De 10-jaarsprevalentie steeg van ongeveer 31.500 mannen in 1999 naar meer dan 95.000 in 2023. Deze toename is gerelateerd aan eerdere ontdekking (vroeg stadium) van prostaatkanker en verbetering van de behandelopties.

PatiĆ«nten met prostaatkanker (over)leven langer, wat leidt tot een toename van het aantal patiĆ«nten in de nacontrole en nazorg. Het leidt tevens tot een toename van het aantal mannen met gezondheidsproblemen en psychosociale klachten als gevolg van de kanker en de behandeling. 

Onderstaande grafiek toont de 10-jaarsprevalentie per leeftijdsgroep. 

Lees meer over de incidentie, behandeling, overleving en sterfte van prostaatkanker.