Sterfte eierstokkanker

Jaarlijks overlijden rond de 1.000 vrouwen in Nederland aan eierstok- en eileiderkanker.

De incidentie (het voorkomen) van eierstokkanker is relatief stabiel. De overleving is vergeleken met de andere kankersoorten nog steeds erg laag.