• Filters Filter Created with sketchtool.
  • Kankersoort
  • Stadium
  • Behandelsoort
  • Zorgfase
  • Pathologie
  • Epidemiologie
  • Onderzoeksdomein
  • Patiëntgroep

Zoekresultaten

Toepassing EGFR-diagnostiek bij longkanker verbeterd Voor de juiste behandeling van longkanker is moleculaire diagnostiek onmisbaar om tumoren te identificeren die gevoelig zijn voor doelgerichte medicatie. Eerdere Nederlandse studies lieten zien dat er niet consequent getest werd en dat de testfrequentie regionaal verschilde. Een recente publicatie van Bart Koopman en collega’s op basis van informatie uit Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA) en de Nederlandse Kanker Registratie (NKR) toont aan dat de toepassing van EGFR-diagnostiek verbeterde van 73% in 2013 naar 81% in 2017. iknl.nl/nieuws/2021/toepassing-egfr-diagnostiek-bij-longkanker-verbete Marloes Elferink onderzoeker postdoc iknl.nl/medewerkers/marloes-elferink Betere inzet dure geneesmiddelen door regie op registers Het Zorginstituut Nederland werkt met het project Regie op Registers voor Dure Geneesmiddelen (ROR DGM) in opdracht van het ministerie van VWS aan meer regievoering op het Nederlandse registratielandschap. Zodat data over (kosten)effectiviteit beter worden vastgelegd en dure geneesmiddelen in de toekomst worden ingezet bij patiënten bij wie deze behandeling effectief is. iknl.nl/nieuws/2021/regie-op-registers_alg Variatie in de behandeling van uitgezaaide dikkedarmkanker in Nederland Er bestaat in Nederland aanzienlijke praktijkvariatie in het voorschrijven van zogeheten ‘dure geneesmiddelen’ (bevacizumab, cetuximab en panitumumab) die volgens de landelijke richtlijn behoren tot de standaardbehandeling van uitgezaaide dikkedarmkanker. Dit blijkt uit onderzoek van Lotte Keikes (Amsterdam UMC) en collega’s uitgevoerd in twintig willekeurig gekozen Nederlandse ziekenhuizen in de periode 2008 en 2015. De onderzoekers onderstrepen het belang van goede monitoring en meer openheid bij het (beargumenteerd) afwijken van richtlijnen. iknl.nl/nieuws/2020/variatie-in-de-behandeling-van-uitgezaaide-dikkeda Vereiste gegevens voor klinische beslisbomen maar beperkt beschikbaar Patiëntengegevens die nodig zijn om richtlijngebaseerde aanbevelingen te genereren via klinische beslisbomen blijken maar zeer beperkt beschikbaar in elektronische patiëntendossiers. Ook de verslaggeving van alternatieve behandelopties door MDO’s is laag. Dat concluderen Mathijs Hendriks (Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar) en collega’s. Informatie die impliciet bekend moet zijn, dient duidelijker door MDO’s toegelicht te worden. Ook zouden MDO’s zich strikter moeten houden aan gestandaardiseerde definities voor data-items. iknl.nl/nieuws/2020/vereiste-gegevens-voor-klinische-beslisbomen-maar Meerderheid darmkankerpatiënten wil terugkoppeling PROM-data ‘Wijkt mijn kwaliteit van leven af ten opzichte van andere mensen die ook de diagnose darmkanker hebben gekregen?’ Of ‘zijn de klachten die ik heb afwijkend ten opzichte van anderen met dezelfde diagnose?’ Door individuele terugkoppeling van patiënt gerapporteerde uitkomsten kunnen mensen na hun darmkankerdiagnose antwoord krijgen op deze vragen. Maar zitten ze daar wel op te wachten? iknl.nl/nieuws/2022/meerderheid-darmkankerpatienten-wil-terugkoppeling Onderhoudsbehandeling met CAP-B is beter, maar niet kosteneffectief Onderhoudsbehandeling met capecitabine en bevacizumab bij patiënten met uitgezaaide dikkedarmkanker levert betere gezondheidseffecten op gemeten in quality-adjusted life years (QALY’s) en extra kosten per levensjaar vergeleken met patiënten die observationeel worden gevolgd. Daar staat tegenover dat onderhoudsbehandeling leidt tot relevante verhoging van de medische kosten, zo blijkt uit een studie van M. Franken (UMCU) en collega’s. Hoewel in Nederland geen consensus bestaat over het hanteren van een drempel voor de kosteneffectiviteit van oncologische behandelingen, kan onderhoudsbehandeling met CAP-B volgens de onderzoekers worden beschouwd als niet-kosteneffectief. iknl.nl/nieuws/2017/onderhoudsbehandeling-met-cap-b-is-beter,-maar-nie PLCRC-cohort: infrastructuur voor observationeel, gerandomiseerd onderzoek Een unieke verzameling multidisciplinaire data, een biobank en gegevens over patiëntgerapporteerde uitkomsten. Dat is kort samengevat het Prospectief Landelijk CRC cohort, een infrastructuur opgezet door de Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG) voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek  om de zorg voor patiënten met dikkedarmkanker te verbeteren. Het PLCRC-cohort verschilt van alle andere registraties door zijn dynamisch design, onbeperkte uitbreidingsmogelijkheden en opname van patiënten met alle stadia van dikkedarmkanker, onafhankelijk van de klinische behandeling. Het is een veelomvattend model dat kan dienen als voorbeeld voor andere tumorsoorten. J.P. Burbach (UMC Utrecht) en collega’s belichten de achtergronden. iknl.nl/nieuws/2016/plcrc-cohort-infrastructuur-voor-observationeel,-g Minder vermoeidheid na bewegen tijdens chemotherapie bij dikkedarmkanker Patiënten met dikkedarmkanker die tijdens hun chemotherapie deelnemen aan een bewegingsprogramma onder begeleiding van een fysiotherapeut hebben na 18 weken en na 36 weken significant minder vermoeidheidsklachten vergeleken met patiënten die reguliere zorg krijgen. Dat blijkt uit een studie van Jonna van Vulpen (Julius Centrum UMCU), Miranda Velthuis (IKNL) en collega’s. Volgens de onderzoekers is bewegen tijdens chemotherapie veilig en uitvoerbaar. Echter, vanwege het geringe aantal deelnemers (33) aan deze trial is herhaling in groter studieverband nodig om deze uitkomsten te bevestigen.  iknl.nl/nieuws/2016/minder-vermoeidheid-na-bewegen-tijdens-chemotherap Kijk het NKR symposium terug: Samen naar morgen Dinsdag 30 november was het online symposium van de Nederlandse Kankerregistratie. De rode draad werd gevormd door de ambitie om samen te werken aan de best mogelijke zorg voor elke patiënt met kanker door data te laten leven. Het symposium is hieronder terug te kijken. iknl.nl/nieuws/2021/kijk-het-nkr-symposium-terug-samen-naar-morgen