Consultdiensten

Consultdiensten bestaan uit advisering van consulenten, medisch specialisten met specifieke expertise, in multidisciplinaire overleggen (mdo’s) van algemene ziekenhuizen. IKNL verzorgt een financiële tegemoetkoming voor het ziekenhuis of het radiotherapeutisch centrum waar de consulent werkzaam is.

 De meerwaarde van consultdiensten ligt in:

  • betere diagnostiek door het betrekken van gespecialiseerde kennis;
  • snellere toepassing van nieuwe behandelingen;
  • betere afspraken over regionale taakverdeling en onderlinge samenwerking;
  • meer deelname van patiënten aan trials.

Toekomst van consultdiensten
In de afgelopen jaren zijn steeds meer patiënten besproken in een mdo en is het aantal tumorspecifieke mdo’s met gespecialiseerde expertise toegenomen. Veel ziekenhuizen specialiseren zich en doen niet meer alle behandelingen, waardoor het aantal verwijzingen tussen ziekenhuizen toeneemt. In een aantal regio’s is deze toenemende samenwerking vormgegeven in een Regionaal Oncologienetwerk. De tumorspecifieke regionale mdo’s worden dan een integraal onderdeel van deze netwerkzorg.

Integratie consultdiensten in regionale Oncologienetwerken
De regionale oncologienetwerken of Comprehensive Cancer Networks (CCN) zijn cruciaal voor toekomstbestendige oncologische zorg in Nederland. Ze zorgen ervoor dat patiënten met kanker overal, onafhankelijk van de plek waar zij hun zorgtraject starten, kunnen rekenen op optimale oncologische zorg.

Stapsgewijs wil IKNL de consultdiensten voor de mdo’s integreren in deze regionale samenwerkingsverbanden. De rol van IKNL verandert dan. Het regelen van de consultatie zelf en financiering daarvan zal grotendeels veranderen. IKNL blijft monitoring, kwaliteitscriteria en advisering bieden. In de overgangsperiode waarin we momenteel zitten spelen consultdiensten nog een belangrijk om continuïteit te bieden in de kwaliteit van zorg.