Partners

Onderzoekers van IKNL werken samen met een groot aantal organisaties in binnen- en buitenland bij het verbeteren van de zorg voor patiënten met kanker.

Ziekenhuizen

Alle ziekenhuizen in Nederland bieden, afhankelijk van de diagnose, oncologische zorg aan. IKNL werkt samen met alle perifere, topklinische en academische ziekenhuizen en met overkoepelende organisaties die deze ziekenhuizen vertegenwoordigen: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) en Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

Patiëntenverenigingen

IKNL werkt uiteraard ook samen met patiëntenverenigingen die zich inzetten om de zorg voor patiënten met kanker te verbeteren. Vaak verloopt dit contact via de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) waarbij de meeste verenigingen zijn aangesloten.

Beroepsverenigingen & samenwerkingen

Registraties en netwerken

Bevolkingsonderzoeken

In Nederland vinden momenteel een drietal bevolkingsonderzoeken naar kanker plaats, namelijk borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker (RIVM-website: www.bevolkingsonderzoek.nl). IKNL verzorgt in opdracht van het RIVM de monitoring en evaluatie van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker.

Onderzoeksinstituten

Overheid & overheidsdiensten