Saskia Lunter

Saskia Lunter

projectmedewerker Kanker & Leven

Saskia Lunter werkt bij het team Kanker & Leven. Vanuit dat team is ze betrokken bij diverse projecten zoals de pilot Aanpassingsstoornis bij kanker, de update van het rapport Interventies in de psychosociale oncologie, wat NVPO in samenwerking met IKNL doet. Daarnaast werkt zij voor de Verwijsgids Kanker. 

Saskia is afgestudeerd aan de Wageningen University & Research waar zijn de studie Huishoud- en Consumentenwetenschappen heeft gedaan. 

Zie ook

Projecten

PRISMA-project: Achterhalen oorzaken incomplete stadiëring ovariumcarcinoom

Het PRISMA-project had als doel oorzaken van het incompleet stadiëren te achterhalen bij vrouwen met laagstadium ovariumcarcinoom. Door inzicht in de oorzaken zijn verbeteracties geformuleerd waarmee ziekenhuizen de zorg voor deze groep patiënten verder zijn gaan optimaliseren. Aan het project deden zes (clusters van) ziekenhuizen mee. IKNL begeleidde en financierde het project.

lees verder

Pilot Aanpassingsstoornis

Veel (ex-)kankerpatiënten hebben naast lichamelijke ook psychische klachten. Tijdens de pilot Aanpassingsstoornis krijgen (ex-)kankerpatiënten met psychische klachten (aanpassingsproblemen) de behandeling tijdelijk weer vergoed. Ook vindt onderzoek plaats naar de kosteneffectiviteit. Aan de hand van deze resultaten moet duidelijk worden of structurele vergoeding vanuit de basisverzekering haalbaar is.

lees verder

Kankersoorten

Tumoroverstijgend

Aandachtsgebied(en)

Kanker & leven, Verwijsgids Kanker, pilot aanpassingsstoornis

Contactgegevens

E-mail
LinkedIn