Pilot Aanpassingsstoornis

Veel (ex-)kankerpatiënten hebben naast lichamelijke ook psychische klachten. Tijdens de pilot Aanpassingsstoornis krijgen (ex-)kankerpatiënten met psychische klachten (aanpassingsproblemen) de behandeling tijdelijk weer vergoed. Ook vindt onderzoek plaats naar de kosteneffectiviteit. Aan de hand van deze resultaten moet duidelijk worden of structurele vergoeding vanuit de basisverzekering haalbaar is.

De vergoeding voor behandeling van een aanpassingsstoornis is in 2012 uit het basispakket gehaald. Dat heeft gevolgen voor veel (ex-)kankerpatiënten met psychische klachten: zij krijgen niet de zorg waar zij behoefte aan hebben, vergoed. In 2016 is de richtlijn Aanpassingsstoornis bij patiënten met kanker opgesteld. Daarmee is het nu mogelijk om de psychosociale zorg duurzaam in te richten. Daaraan moeten de resultaten van deze pilot bijdragen.

 

Onderzoeksvragen

De resultaten van de pilot dragen bij aan de besluitvorming rond de financiering van de behandeling van de aanpassingsstoornis bij kanker. De belangrijkste onderzoeksvragen zijn:

  • Hoeveel patiënten met kanker lijden aan een aanpassingsstoornis?
  • In welke mate verbetert de kwaliteit van leven van de (ex-)patiënt met kanker door behandeling volgens de richtlijn?
  • Is het vroegtijdig signaleren en behandelen van (ex-)patiënten met kanker die de diagnose aanpassingsstoornis hebben kosteneffectief?

Doelgroep

Patiënten met een voorgeschiedenis met kanker bij wie aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van een aanpassingsstoornis (psychische klachten) behoren tot de doelgroep van de pilot. Deze patiënten:

  • zijn 18 jaar of ouder;
  • hebben de acute fase van diagnostiek en intensieve behandeling (operatie, radiotherapie, chemotherapie) afgerond;
  • hebben een curatief of palliatief perspectief.

Opzet

De patiënt krijgt de behandeling van de aanpassingsstoornis tijdens de duur van de pilot vergoed vanuit de pilot. Zolang de maatregelen rondom het coronavisus (COVID-19) gelden, kunnen -afhankelijk van de mogelijkheden van de behandelaar- de intake en behandelingen ook op afstand plaatsvinden (via e-health/e-consult). Het eigen risico van de patiënt wordt niet aangesproken. Behandelaren declareren rechtstreeks bij IKNL. De patiënt vult tweemaal een vragenlijst in om zijn of haar kwaliteit van leven te monitoren (na intake en na afronding van de behandeling). 

Behandelaars en verwijzing

De behandelaren zijn in de oncologie gespecialiseerde BIG-geregistreerde behandelaren uit het deskundigenbestand van de NVPO. Dit zijn de volgende disciplines:

  • GZ-psycholoog
  • psychotherapeut
  • klinisch psychloog
  • psychiater

Behandelaren uit het NVPO-deskundigenbestand die deelnemen aan de pilot hebben een aanvullende training gevolgd voor de behandeling conform de richtlijn Aanpassingsstoornis. Zie kanker.nl/verwijsgids

Heeft een van uw patiënten aanpassingsproblemen vanwege kanker en behoefte aan psychologische hulp terwijl de acute fase van de behandeling is afgerond? Dan kunt u hem of haar verwijzen naar een hiervoor geschoolde GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut of psychiater die deelneemt aan de pilot of een deelnemend Psycho-Oncologisch Centrum.

> Ga naar kanker.nl/verwijsgids 
> Selecteer een psychosociale zorgverlener in uw regio en verwijs uw patiënt. 
> Neem in de verwijsbrief de vermelding op ‘vermoeden op aanpassingsstoornis na/bij kanker’.  

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chantal Lammens.

Projectleiders

Chantal Lammens (IKNL)
Vanessa Bouwman (IKNL)

Samenwerkingspartners

Landelijk Overleg Paramedische en Psychosociale Oncologische Zorg (LOPPSOZ)

Subsidieverlener

ZonMw

Looptijd

maart 2018-september 2021 

 

Maak kennis

Vanessa Bouwman

adviseur kanker & leven 

meer informatie

Saskia Lunter

Saskia Lunter

adviseur Kanker & Leven

meer informatie

Chantal Lammens

Chantal Lammens

senior adviseur oncologische zorg

meer informatie