Trials

Het IKNL-trialbureau biedt professionele ondersteuning aan onderzoekers bij de opzet, uitvoering en afronding van klinische studies, en werkt samen met verschillende onderzoeksgroepen. Voor veel klinische studies verzorgen de IKNL-datamanagers ook de dataverzameling in de ziekenhuizen.

Bent u onderzoeker en heeft of start u een onderzoek op het gebied van zeldzame kankers? Meld uw studie aan bij de redactie Onderzoekbijkanker. Mist u een studie van een andere onderzoeker? Mail dan naar kankeronderzoek@iknl.nl. Voor meer informatie, zie Trialbureau