Trials

Klinische studies (trials) zijn van groot belang om betere behandelingen beschikbaar te maken voor mensen met kanker. Onderaan deze pagina ziet u studies waar op dit moment patiënten aan deel nemen in Nederland.

Het IKNL-trialbureau biedt professionele ondersteuning aan onderzoekers bij de opzet, uitvoering en afronding van klinische studies, en werkt samen met verschillende onderzoeksgroepen, onder andere de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT).

De NVALT 22 en 25 studies naar de effectiviteit van behandelingen bij niet-kleincellige longkanker zijn hier goede voorbeelden van. Voor deze multicenter trials verzorgt het trialbureau het datamanagement. Het trialbureau doet dit ook voor studies die niet onder de NVALT vallen, zoals de MEDIASTrial. In deze studie bij patiënten met niet-kleincellige longkanker wordt gekeken wat de meest doelmatige manier is om bij patiënten uitzaaiingen naar de lymfeklieren te onderzoeken. Voor vele andere klinische studies verzorgen de datamanagers van IKNL de dataverzameling in de ziekenhuizen.

Meer over het Trialbureau.

Overzicht studies in Nederland

Hieronder ziet u een overzicht van onderzoek naar longkanker. Dit overzicht is te raadplegen op onderzoekbijkanker.nl en voor patiënten ook toegankelijk via kanker.nl/trials. Dit overzicht is nog niet compleet. Bent u onderzoeker en heeft of start u een onderzoek? Meld uw studie alstublieft aan bij de redactie Onderzoekbijkanker. Mist u een studie van een andere onderzoeker? Mail dan naar kankeronderzoek@iknl.nl.