Rapportages HPB-tumoren

De data uit de NKR hebben de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor patiĆ«nten met alvleesklierkanker, leverkanker en galweg-galblaaskanker. 

In deze publicaties wordt onder andere aandacht besteed aan HPB-tumoren:

Regiorapportages

Op verzoek van en in afstemming met zorgprofessionals ontwikkelt IKNL regiorapportages gericht op het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg en het stimuleren van netwerkvorming binnen een regio. De regiorapportages zijn tumorspecifiek en worden met zorgverleners besproken tijdens bijeenkomsten van de regionale tumorwerkgroepen om relevante trends te evalueren en verbeteracties vast te stellen. Regiorapportages worden in samenwerking met enkele medisch specialisten uit de desbetreffende regio voorbereid, om zo te zorgen dat de rapportage ook voorziet in de vragen die in de regio spelen. In samenspraak met de regio wordt ook bepaald of cijfers per ziekenhuis worden getoond en zo ja of deze cijfers op naam of anoniem worden getoond.  De regiorapportages bevatten over het algemeen informatie over aantal diagnoses en behandelingen, variatie in case-mix, behandelbeleid (bv. percentage behandeld met curatieve intentie of variatie in gebruik type chemotherapie) en uitkomsten (bv. overleving in regio versus Nederland). 

Bespreking van de regiorapportage voor alvleesklierkanker in de netwerktumorgroep Pancreas van EMBRAZE heeft inmiddels geleid tot concrete verbeteracties. Ook vanuit andere netwerken is interesse in een regiorapportage over alvleesklierkanker, zoals het expertteam HPB binnen de Regionale Oncologienetwerken (RO) West, en het Oncologisch Netwerk Zuidoost Nederland (OncoZON).