Trials

Klinische studies (trials) zijn van groot belang om betere behandelingen beschikbaar te maken voor mensen met kanker. Onderaan deze pagina ziet u studies waar op dit moment patiënten aan deel nemen in Nederland.

Trialbureau

Het IKNL-trialbureau biedt professionele ondersteuning aan onderzoekers bij de opzet, uitvoering en afronding van klinische studies, en werkt samen met verschillende onderzoeksgroepen, onder andere BOOG.

Voor veel klinische studies verzorgen de IKNL-datamanagers de dataverzameling in de ziekenhuizen. Voor een aantal studies verzorgt het IKNL-trialbureau het centraal datamanagement en algehele begeleiding. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de Sonia-studie.

Sonia-studie

Het IKNL trialbureau begeleidt de SONIA-studie naar het juiste moment van verstrekken van het medicijn palbociclib. Palbociclib is een zogenoemde CDK4/6 remmer, die de celdeling van kankercellen remt. Het middel wordt toegevoegd aan de standaardbehandeling bij vrouwen met borstkanker die in aanmerking komen voor hormoontherapie. In de SONIA-studie (Selecting the Optimal positioN of CDK4/6 Inhibitors in HR+ Advanced breast cancer) wordt onderzocht wat het verschil in effectiviteit is tussen het gebruik van CDK4/6 remmers als start- of vervolgbehandeling en wat het verschil is in bijwerkingen en kosteneffectiviteit.

Het IKNL-trialbureau ondersteunt de logistiek en is verantwoordelijk voor monitoring van de SONIA-studie. Daarnaast wordt het centraal datamanagement verzorgd door IKNL en het overgrote merendeel van de deelnemende ziekenhuizen maakt ook voor het lokale datamanagement gebruik van de dienstverlening van IKNL. Verder verstuurt IKNL de periodieke vragenlijsten naar de deelnemende patiënten om de kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit te meten. De SONIA-studie is de eerste studie waarbij een deel van de data ook afkomstig is uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).  

Overzicht studies in Nederland

Hieronder ziet u een overzicht van onderzoek naar borstkanker. Dit overzicht is te raadplegen op onderzoekbijkanker.nl en voor patiënten ook toegankelijk via kanker.nl/trials. Dit overzicht is nog niet compleet. Bent u onderzoeker en heeft of start u een onderzoek? Meld uw studie alstublieft aan bij de redactie Onderzoekbijkanker. Mist u een studie van een andere onderzoeker? Mail dan naar kankeronderzoek@iknl.nl.