Borstkanker

De incidentie van borstkanker is de afgelopen decennia toegenomen en bij de voortdurende optimalisatie van behandelingen is steeds meer aandacht voor het zoveel mogelijk voorkomen van late gevolgen.

Borstkanker is wereldwijd een veelvoorkomende vorm van kanker die met name in westerse landen wordt gediagnosticeerd. Met 27% van alle diagnoses is borstkanker (incl. DCIS) de meest voorkomende kankersoort bij vrouwen. Bekijk de flyer 'Borstkanker in Nederland' met trends in incidentie, behandeling en overleving 1989-2020 op basis van de Nederlandse Kankerregistratie. 

 

Informatie over borstkanker voor patiënten vindt u op kanker.nl

Meer patiëntinformatie is ook te vinden op de site van Borstkankervereniging Nederland (BVN). BVN is een patientenorganisatie voor mensen die te maken hebben (gehad) met borstkanker. BVN biedt informatie, advies en lotgenotencontact. 

Contact

Bent u zorgprofessional en wilt u meer informatie over de registratie van borstkanker, NBCA, (regionale) werkgroepen, richtlijnen of heeft u andere vragen met betrekking tot de kwaliteit van zorg voor patiënten met borstkanker, neemt u dan contact op met:

Meer informatie over openstaande klinische trials of ondersteuning bij trials kunt u opvragen bij ons trialbureau.

Geen resultaten gevonden.