Incidentie baarmoederhalskanker

Het totale aantal vrouwen met baarmoederhalskanker is na een laagste punt in 2013 weer gestegen, zo blijkt uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Zowel de absolute incidentie (bovenste figuur) als gestandaardiseerde incidentie (gecorrigeerd voor groei en vergrijzing van de bevolking; ESR; onderste figuur) is licht gestegen. Het is onzeker of deze trend zich zal blijven voortzetten.

Momenteel wordt er naar oorzakelijke verbanden gezocht om de lichte stijging te kunnen verklaren. Mogelijk heeft het te maken met veranderingen in bevolkingssamenstelling of gedrag, bijvoorbeeld door een stijging van risicofactoren in de jaren ‘90, zoals roken bij vrouwen. Roken verzwakt het immuunsysteem en versterkt daarmee de invloed van het HPV-virus, de meest belangrijke risicofactor voor het ontstaan van baarmoederhalskanker. Er zijn vooralsnog geen duidelijke aanwijzingen dat baarmoederhalskanker echt steeds vaker voorkomt. 

Hoewel er een lichte stijging te zien is in de incidentie, neemt de sterfte aan baarmoederhalskanker al jaren af, en neemt de overleving gestaag toe.

Totaaloverzicht cijfers baarmoederhalskanker

Op deze pagina staat een overzicht van de incidentie, prevalentie, regionale verschillen en behandeltrends van baarmoederhalskanker.