Herziening richtlijnen palliatieve zorg naar PZNL

Stichting PZNL neemt de rol van procesbegeleider richtlijnen over van IKNL

Per 1 januari 2024 neemt stichting PZNL de procesbegeleiding voor de ontwikkeling van nieuwe palliatieve zorg-richtlijnen voor haar rekening in plaats van IKNL. Dat betekent dat zij de revisie van bestaande richtlijnen op het gebied van palliatieve zorg op zich nemen evenals de onderhoud- en beheerfase. In deze rol heeft stichting PZNL de taak om tot 2026 het Meerjarenplan Richtlijnen Palliatieve Zorg af te ronden.

Logische stap

IKNL heeft van oudsher een belangrijke rol vervuld als procesbegeleider bij de ontwikkeling en verspreiding van de richtlijnen palliatieve zorg, waarbij de laatste jaren is samengewerkt met stichting PZNL. Het is een logische stap dat de procesbegeleiding van de richtlijnontwikkeling over gaat naar stichting PZNL, zeker met de toekenning door het ministerie van VWS van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II).

Stichting PZNL heeft van het ministerie van VWS de opdracht gekregen om regie te voeren over de samenwerking in de ondersteuning van de palliatieve zorg. Het kwaliteitskader en de richtlijnen zijn als randvoorwaarden opgenomen van het NPPZ II. Richtlijnen palliatieve zorg betreffen bovendien een breder pallet aan onderwerpen en aandoeningen dan alleen de oncologie. Zo zijn er richtlijnen Dementie in de palliatieve fase en Parkinson in de palliatieve fase. Met de overdracht verhuizen de procesbegeleiders en de secretaresse van IKNL mee naar stichting PZNL.

Samenwerking partners

In de afgelopen vier jaar heeft IKNL 20 multidisciplinaire richtlijnen gepubliceerd. Marlene Middelburg, programmaleider palliatieve zorg bij IKNL: 'Dit resultaat was niet mogelijk geweest zonder de samenwerking met vele externe partijen zoals de KNMG en zonder de inzet van zeer betrokken gemandateerde werkgroepleden van wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen.'

Bij IKNL blijven wij onze inzet onverminderd voortzetten om data voor de palliatieve zorg te laten leven door het genereren van data-inzichten en wetenschappelijk onderzoek. En uiteraard blijven we vanuit onze kennis expertise op data en informatieproducten nauw met PZNL en het NPPZ II samenwerken. 

Proces richtlijnontwikkeling

Marjolein Verkammen, programmacoördinator bij stichting PZNL: 'We zijn verheugd dat we de onderhoud- en beheerfase van de richtlijnen vanaf nu ondersteunen. Momenteel ronden we het laatste staartje van het Meerjarenplan Richtlijnen Palliatieve Zorg af. Acht richtlijnen zijn in ontwikkeling, waarvan zeven richtlijnen in 2024 worden gepubliceerd en één richtlijn in 2025. Richtlijnontwikkeling is een continu proces en dat vraagt om een onderhouds- en beheersstructuur. Stichting PZNL pakt deze verantwoordelijkheid. Samen met partners wordt momenteel nagedacht over de inbedding van de richtlijnen na 2026.'

Over de richtlijnen

Om de diagnostiek en behandeling van patiënten in de palliatieve fase steeds doeltreffender te maken, zijn richtlijnen Palliatieve zorg opgesteld. Deze zijn multidisciplinair en worden op basis van de meest recente inzichten en de ervaringen van patiënten en zorgprofessionals opgesteld. De richtlijnen zijn te raadplegen via Pallialine en de app PalliArts. Meer informatie over de ontwikkeling van richtlijnen en proces herziening richtlijnen vind je op Palliaweb: Richtlijnen – Palliaweb.

Medewerkers

Marlene Middelburg-Hebly

senior adviseur palliatieve zorg

lees verder
Gerelateerd nieuws

Voorkom niet-passende zorg door vroegtijdige inzet gespecialiseerde palliatieve zorg

Arts meet bloeddruk op bij patiënt Een aanzienlijk aantal patiënten met levensbedreigende ziekten zoals kanker ontvangt potentieel niet-passende zorg in de laatste 30 dagen van het leven, zoals spoedeisende hulp-bezoeken, ziekenhuis- of IC-opnames of overlijden in het ziekenhuis. Dit blijkt uit een onderzoek van Manon Boddaert en collega’s, waarover onlangs gepubliceerd werd in het special issue ‘Palliative Care for Patients with Cancer’ van Cancers. Het verbeteren van de kwaliteit van zorg aan het einde van het leven is een prioriteit voor patiënten en hun families en voor de volksgezondheid.  De onderzoekers onderstrepen het belang van vroegtijdige inzet van gespecialiseerde palliatieve zorg in complexe sitaties als integraal onderdeel van de reguliere zorg. lees verder

Verandering in emotioneel functioneren naasten van patiënten met gevorderde kanker in laatste levensjaar

vrouw met hoofddoek leunt op schouder van dochter met krulharen

Het emotioneel functioneren van naasten van patiënten met gevorderde kanker in hun laatste levensjaar neemt in die tijd significant af, blijkt uit onderzoek van Laurien Ham (IKNL/PZNL) en collega’s van IKNL en diverse ziekenhuizen. Op basis van data uit de eQuiPe-studie onderzochten Ham en collega’s het verloop van het emotioneel functioneren van naasten en welke factoren daarop van invloed waren. Het soort relatie tussen patiënt en naaste, slaapproblemen van de patiënt en ervaren continuïteit van zorg bleken gerelateerd te zijn aan het beloop van emotioneel functioneren.

lees verder