Ontwikkeling richtlijnen

Een aantal verouderde richtlijnen Palliatieve zorg die veelal niet voldoen aan de huidige kwaliteitseisen van richtlijnherziening wordt versneld geüpdatet. Dit is de ambitie van IKNL en KNMG en staat beschreven in het Meerjarenplan richtlijnen Palliatieve zorg. In totaal worden de komende jaren 28 richtlijnen Palliatieve zorg herzien, waarvan de eerste in 2021 werd opgeleverd.

Nieuwe en gereviseerde richtlijnen komen tot stand na een uitgebreide analyse van wetenschappelijke literatuur en op basis van de ervaringen van zorgverleners en patiënten via hun organisaties. Meer hierover leest u bij proces herziening richtlijnen.

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland vormt een van de uitgangspunten voor de revisie van richtlijnen. Hierin staat beschreven wat onder goede palliatieve zorg wordt verstaan en daarmee vormt het kwaliteitskader als het ware de kapstok, waaronder de richtlijnen hangen die meer details en verdieping bieden. Kwaliteitskader en richtlijnen vormen zo een integraal geheel. 

Status richtlijnherziening

Hieronder treft u een overzicht van de status van de herziening per richtlijn Palliatieve zorg die is opgenomen in het Meerjarenplan richtlijnen Palliatieve zorg.

Gereed

ALS

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van NVN, V&VN, NIP, Spierziekten Nederland, ALS Patiënts Connected, VGVZ, VSCA en BPSW. De voorzitter komt vanuit de VRA.

Deze richtlijn is gereed en op 31 januari 2022 gepubliceerd

Angst

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van VGVZ, NIV, Patiëntenfederatie Nederland, NHG, V&VN, NVPO en Verenso. De voorzitter komt vanuit NVvP.

Planning

Deze richtlijn is gepubliceerd op 23 november 2022

Documenten

Factsheet knelpunteninventarisatie Angst en Depressie (pdf)

Palliatieve zorg bij mensen met COPD

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van LAN, Longfonds, KNGF, KNMP, NIP, NVALT, NVD, CAHAG, V&VN, Ergotherapie Nederland, NIV en Palliactief. De voorzitter komt vanuit Verenso.

Planning

Deze richtlijn is gereed en op 16 september 2021 gepubliceerd

Voor meer info en onderwijsmateriaal, zie ook Palliaweb

Documenten

Rapport knelpuntenenquête palliatieve zorg COPD - patiënten en naasten

Rapport knelpuntenenquête palliatieve zorg COPD - zorgprofessionals

Delier

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van Verenso, NHG, V&VN, NIV, NVvP en Patiëntenfederatie Nederland. De voorzitter komt vanuit NVKG.

Deze richtlijn is gereed en op 6 oktober 2022 gepubliceerd. 

Documenten

Factsheet knelpunteninventarisatie Delier in de palliatieve fase (pdf) 

Depressie

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van NIP, VGVZ, NIV, Verenso, NHG, V&VN, NVKG, NVVC en Patiëntenfederatie Nederland. De voorzitter komt vanuit NVvP, de vice-voorzitter vanuit het NIV.

Planning

Deze richtlijn is gereed en gepubliceerd op 23 november 2022.

Documenten

Factsheet knelpunteninventarisatie Angst en Depressie (pdf) 

Hik

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van NVMDL, KNMP, NHG en V&VN. De voorzitter komt vanuit NIV.

Planning

Deze richtlijn is gereed en op 9 maart 2022 gepubliceerd.

Voor meer info en onderwijsmateriaal, zie ook Palliaweb

Documenten

Factsheet knelpunteninventarisatie Hik (pdf)

Jeuk

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van NVDV, KNMP, NHG, NVMDL en V&VN. De voorzitter komt vanuit NIV.

Planning

Deze richtlijn is gereed en op 9 maart 2022 gepubliceerd.

Voor meer info en onderwijsmateriaal, zie ook Palliaweb

Documenten

Factsheet knelpunteninventarisatie Jeuk (pdf)

Palliatieve zorg voor kinderen

 Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van LVMPVGVZ, NHG, NVKV&VNNIPVRA, NVAVG, NVO, NVKNKenniscentrum Kinderpalliatieve zorg, NVvP, NVDVNVZA, NVA, NVN, Ergotherapie NederlandBPSW en NVBe. De voorzitter komt vanuit NVK.

Planning

Deze richtlijn is gepubliceerd op 28 november 2022

Documenten

Factsheet Palliatieve zorg voor kinderen

Overmatig zweten

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van NHG, KNMP, NVDV en V&VN. De voorzitter komt vanuit NIV.

Planning

Deze richtlijn is gereed en op 9 maart 2022 gepubliceerd.

Voor meer info en onderwijsmateriaal, zie ook Palliaweb

Documenten

Factsheet knelpunteninventarisatie Zweten (pdf)

Obstipatie

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van Verenso, V&VN, NIV, NVD, NHG, KNMP en NVA. De voorzitter komt vanuit NVMDL.

Planning

Deze richtlijn is gereed en op 26 april 2022 gepubliceerd

Documenten

Factstheet knelpunteninventarisatie Obstipatie (pdf)

Palliatieve sedatie

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van KNMP, NIV, NVA, NVN, NVALT, NVVC, NVKG, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN en Verenso. Daarnaast maken een ethicus (persoonlijke titel) en een jurist (KNMG) deel uit van de werkgroep. De werkgroep heeft twee voorzitters: een onafhankelijke voorzitter en een vanuit NVAVG.

Planning

Om te blijven aansluiten bij de nieuwste wetenschappelijke kennis en professionele inzichten wordt de richtlijn Palliatieve sedatie uit 2009 herzien. In februari 2019 is op initiatief van de KNMG en IKNL een richtlijnencommissie gestart om de richtlijn, in beheer bij de KNMG, te herzien. 

De richtlijn is juni 2022 geautoriseerd en op 30 juni 2022 gepubliceerd

Documenten

Factsheet knelpuntenenquete palliatieve sedatie (pdf)

Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van V&VN, VGVZ, BPSW, NIV, NVO, KansPlus, KNMP, NVLF en PalHAG. De werkgroep heeft twee voorzitters: een onafhankelijke voorzitter en een vanuit NVAVG.

Planning

Deze richtlijn is gereed en op 17 oktober 2022 gepubliceerd. 

Documenten

Factsheet knelpunteninventarisatie Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (pdf) 

Rouw

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van Verenso, BPSW, Agora, V&VN, KNGF, NIP, NVvP, NHG, NVPO en Patiëntenfederatie Nederland. De voorzitter komt vanuit VGVZ.

Planning

Deze richtlijn is gereed en op 10 oktober 2022 gepubliceerd. 

Documenten

Factsheet knelpunteninventarisatie Rouw (pdf)  

 

In ontwikkeling

Ascites

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van NIV, V&VN, NVMDL, NVOG. De voorzitter komt vanuit NIV.

Planning

Q2 2024

Documenten

Complementaire zorg (handreiking)

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van V&VNVGVZNVKPalliactief, Kind&Ziekenhuis en Patiëntenfederatie Nederland. De voorzitter komt vanuit V&VN.

Planning

Gereed: Q2 2023

Dehydratie en vochttoediening

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van Verenso, NHG, NIV, NVD, V&VN. De voorzitter komt vanuit Verenso.

Planning

Q1 2024

Documenten

Diarree

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van Verenso, NVD, V&VN, NIV. De voorzitter komt vanuit NHG.

Planning

Q3 2024

Documenten

Factsheet knelpuntenenquête Diarree in de palliatieve fase

Palliatieve zorg bij mensen met dementie

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van Verenso, NVKG, NHG, V&VN, NIV, KNGF (fysiotherapeuten), Ergotherapie Nederland, NVvP, Alzheimer Nederland (in rol van agendalid)

Planning

Gereed Q3 2023

Factsheet knelpunten Dementie

Hoesten

Hypercalciëmie

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van NIV, V&VN en NVKG. De voorzitter komt vanuit NIV.

Planning

Q2 2024

Documenten 

Mondklachten

Koorts

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van NIV, V&VN. De voorzitter komt vanuit NIV.

Planning

Q2 2024

Documenten

Oncologische ulcera

  

Parkinson (niet in meerjarenplan)

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van VerensoNHGV&VNVGVZ, KNMP en de Parkinson Vereniging. De voorzitter komt vanuit Verenso.

Planning

Gereed Q2 2023

Documenten

Factsheet Parkinson

Proactieve zorgplanning (niet in meerjarenplan)

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van Verenso, V&VN, NIV, NHG en NFK. De voorzitter komt vanuit NHG

Planning

gereed Q2 2023

Seksualiteit

Slaapproblemen

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van KNMP, NIP, NVKG, NVvP, V&VN en VGVZ. De voorzitter komt vanuit NHG.

Planning

Gereed: Q3 2023

Documenten Factsheet knelpunteninventarisatie Slaapproblemen in de palliatieve fase (pdf) 

Urogenitale problemen, fistels, loze aandrang en tenesmi

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van NVU, NHG, NVOG, KNGF, NAPA. De voorzitter komt vanuit NVU.

Planning

Gereed: Q4 2023

Documenten

Zorg in de stervensfase

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van NIV, Verenso, NHG, V&VN, VGVZ, KNMP, NVA, NVKG, NvvP, NIP, NVZA, Palliactief, Pharos en Patientenfederatie Nederland. De voorzitter komt vanuit NIV.

Planning

Gereed: Q4 2023

Documenten

Richtlijnenwerkgroep

De herziening van oude richtlijnen vindt plaats in een richtlijnenwerkgroep. Nieuwsgierig naar wat er van je wordt verwacht als deelnemer? In deze animatie zetten we deze informatie op een rijtje.