Ontwikkeling richtlijnen

Een aantal verouderde richtlijnen Palliatieve zorg die veelal niet voldoen aan de huidige kwaliteitseisen van richtlijnherziening worden versneld geüpdatet; dit is voor eind 2021 gerealiseerd. Dit is de ambitie van IKNL en KNMG en staat beschreven in het Meerjarenplan richtlijnen Palliatieve zorg. In totaal worden de komende jaren 28 richtlijnen Palliatieve zorg herzien.

Nieuwe en gereviseerde richtlijnen komen tot stand na een uitgebreide analyse van wetenschappelijke literatuur en op basis van de ervaringen van zorgverleners en patiënten via hun organisaties. De ontwikkeling van nieuwe richtlijnen en de revisie van bestaande richtlijnen vindt plaats binnen richtlijnwerkgroepen met procesbegeleiding door IKNL. Dit zijn multidisciplinaire teams, bestaande uit onder meer artsen, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkenden én patiënten die allen door hun achterban gemandateerd zijn. Er wordt daarbij gewerkt volgens de geldende richtlijneisen. Zo nodig worden richtlijnen modulair gereviseerd.

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland vormt een van de uitgangspunten voor de revisie van richtlijnen. Hierin staat beschreven wat onder goede palliatieve zorg wordt verstaan en daarmee vormt het kwaliteitskader als het ware de kapstok, waaronder de richtlijnen hangen die meer details en verdieping bieden. Kwaliteitskader en richtlijnen vormen zo een integraal geheel. 

Status richtlijnherziening

Hieronder treft u een overzicht van de status van de herziening per richtlijn Palliatieve zorg die is opgenomen in het Meerjarenplan richtlijnen Palliatieve zorg.

ALS

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van NVN, V&VN, NIP, Spierziekten Nederland, ALS Patiënts Connected, VGVZ, VSCA en BPSW. De voorzitter komt vanuit de VRA.

Planning

Gereed Q2 2021

Palliatieve zorg bij kinderen

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van LVMPVGVZ, NHG, NVKV&VNNIPVRA, NVAVG, NVO, NVKNKenniscentrum Kinderpalliatieve zorg, NVvP, NVDVNVZA, NVA, NVN, Ergotherapie NederlandBPSW en NVBe. De voorzitter komt vanuit NVK.

Planning

Gereed Q3 2021

Palliatieve zorg bij mensen met COPD

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van LAN, Longfonds, KNGF, KNMP, NIP, NVALT, NVD, CAHAG, V&VN, Ergotherapie Nederland, NIV en Palliactief. De voorzitter komt vanuit Verenso.

Planning

Gereed Q2 2021

Palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van V&VN, VGVZ, BPSW, NIV, NVO, KansPlus, KNMP, NVLF en PalHAG. De werkgroep heeft twee voorzitters: een onafhankelijke voorzitter en een vanuit NVAVG.

Planning

Gereed Q3 2021

Palliatieve sedatie

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van KNMP, NIV, NVA, NVN, NVALT, NVVC, NVKG, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN en Verenso. Daarnaast maken een ethicus (persoonlijke titel) en een jurist (KNMG) deel uit van de werkgroep. De werkgroep heeft twee voorzitters: een onafhankelijke voorzitter en een vanuit NVAVG.

Planning

Gereed Q2 2021

Hik

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van NVMDL, KNMP, NHG en V&VN. De voorzitter komt vanuit NIV.

Planning

Gereed Q4 2021

Jeuk

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van NVDV, KNMP, NHG, NVMDL en V&VN. De voorzitter komt vanuit NIV.

Planning

Gereed Q4 2021

Zweten

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van NHG, KNMP, NVDV en V&VN. De voorzitter komt vanuit NIV.

Planning

Gereed Q4 2021

Obstipatie

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van Verenso, V&VN, NIV, NVD, NHG, KNMP en NVA. De voorzitter komt vanuit NVMDL.

Planning

Gereed Q4 2021

Rouw

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van Verenso, BPSW, Agora, V&VN, KNGF, NIP, NVvP, NHG, NVPO en Patiëntenfederatie Nederland. De voorzitter komt vanuit VGVZ.

Planning

Gereed Q1 2022

Angst

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van VGVZ, NIV, Patiëntenfederatie Nederland, NHG, V&VN, NVPO en Verenso. De voorzitter komt vanuit NVvP.

Planning

Gereed Q1 2022

Depressie

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van NIP, VGVZ, NIV, Verenso, NHG, V&VN, NVKG, NVVC en Patiëntenfederatie Nederland. De voorzitter komt vanuit NVvP.

Planning

Gereed Q1 2022

Delier (module)

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van Verenso, NHG, V&VN, NIV en Patiëntenfederatie Nederland. De voorzitter komt vanuit NVKG.

Planning

Gereed Q2 2022

ACP (module; niet in meerjarenplan)

Werkgroep

Nog samen te stellen.

Planning

Nader te bepalen

Complementaire zorg (handreiking)

Werkgroep

Nog samen te stellen.

Planning

Nader te bepalen

Mantelzorg (handreiking)

Werkgroep

Nog samen te stellen.

Planning

Nader te bepalen

Parkinson (niet in meerjarenplan)

Werkgroep

Nog samen te stellen.

Planning

Nader te bepalen

Slaapproblemen

Werkgroep

Nog samen te stellen.

Planning

Nader te bepalen

Dementie

Werkgroep

Nog samen te stellen.

Planning

Nader te bepalen

Urogenitale problemen, fistels, loze aandrang en tenesmi

Werkgroep

Nog samen te stellen.

Planning

Nader te bepalen

Ascites

Nog niet gestart

Dehydratie en vochttoediening

Nog niet gestart

Diarree

Nog niet gestart

Hoesten

Nog niet gestart

Hypercalciëmie

Nog niet gestart

Klachten van de mond

Nog niet gestart

Koorts

Nog niet gestart

Oncologische ulcera

Nog niet gestart

Vena cava superior syndroom

Nog niet gestart

Zorg in de stervensfase

Nog niet gestart


Richtlijnenwerkgroep

De herziening van oude richtlijnen vindt plaats in een richtlijnenwerkgroep. Nieuwsgierig naar wat er van je wordt verwacht als deelnemer? In deze animatie zetten we deze informatie op een rijtje.