oplettende artsen tijdens multidisciplinair overleg of MDO

De rol van het MDO bij implementatie van innovatieve behandelstrategieën

Kennis uit klinische trials bereikt medisch specialisten vaak snel. Het toepassen van nieuwe behandelingen zoals effectief bevonden in deze klinische trials, blijkt in de praktijk echter complex en uitdagend. Het Multidisciplinair Overleg (MDO) zou hierin een faciliterende rol kunnen spelen.

In 2016 bleek uit drie klinische trials dat de destijds innovatieve combinatie van androgeen deprivatie therapie (ADT) plus chemotherapie bij een subset van mannen met gemetastaseerde prostaatkanker tot een betere overleving leidde dan alleen ADT.  

Dr. Sara Creemers, internist in opleiding in het Franciscus Gasthuis & Vlietland en collega’s onderzochten binnen de grotere ‘prostaatkanker zorg in beeld’ (ProZIB) studie in hoeverre het bespreken van een patiënt in het MDO vaker resulteerde in het geven van een combinatie van ADT plus chemotherapie, versus alleen ADT.  

In totaal werden 962 patiënten met gemetastaseerde prostaatkanker geïncludeerd, gediagnosticeerd tussen oktober 2015 en april 2016. Klinische gegevens kwamen uit de Nederlandse Kankerregistratie. Er kregen evenveel patiënten ADT plus chemotherapie als alleen ADT. Leeftijd, co-morbiditeit, performance status, uitgebreidheid van ziekte en het MDO waren allen individueel significant geassocieerd met de toegewezen behandeling.  

Na correctie voor bovenstaande factoren bleek dat het MDO an sich - dat wil zeggen het besproken worden in het MDO - geassocieerd is met het krijgen van de gecombineerde behandeling (odds ratio 2,77; betrouwbaarheidsinterval 1,68 – 4,59). De 2-jaars overleving van deze groep was 82.1% versus 59.9% voor mannen die alleen hormoontherapie ondergingen.  

De resultaten van deze studie benadrukken het belang van het MDO bij het bepalen en toepassen van innovatieve behandelstrategieën.  

Bron:

Creemers, S. G., Van Santvoort, B., van den Berkmortel, F. W.P.J., Kiemeney, L. A., van Oort, I. M., Aben, K. K. H., Hamberg, P. ProZIB Studygroup (2022). Role of multidisciplinary team meetings in implementation of chemohormonal therapy in metastatic prostate cancer in daily practice. In Prostate Cancer and Prostatic Diseases.

Hier leest u meer over ProZIB. Voor vragen kunt u contact opnemen met dr. Katja Aben, IKNL of dr. Vera Atema, IKNL.

Gerelateerd nieuws

RECOVER-studie onderzoekt behandelingen prostaatkanker

links een operatiekamer met arts die robotchirurgie toepast en rechts een operatiekamer met arts die radiotherapie toepast bij prostaatkanker

Afgelopen juni ging officieel de RECOVER-studie van start. In deze studie worden twee veelgebruikte behandelingen voor patiënten met vergevorderde prostaatkanker zonder uitzaaiingen met elkaar vergeleken; de (robot geassisteerde) operatie en uitwendige bestraling, vaak gecombineerd met hormoontherapie.

lees verder

Rol beeldvorming bij bepalen van tumorstadium prostaatkanker

De eerste vereiste bij de behandeling van prostaatkanker is het classificeren van patiënten in prognostische groepen ter ondersteuning van de besluitvorming over de beschikbare behandelingsopties. Van alle prognostische factoren die de uitkomst bepalen na behandeling van prostaatkanker, is de anatomische omvang van de ziekte een van de belangrijkste, maar zeker niet de enige factor. Eenduidigheid van klinische stadiëring maakt vergelijkingen van patiëntenpopulaties mogelijk en is daarom cruciaal binnen de volksgezondheid en epidemiologie. Dat geldt ook voor klinische trials en de dagelijkse, klinische praktijk.

lees verder