Regionale oncologienetwerken | De kracht van samenwerking

Door heel Nederland vormen zich regionale netwerken rondom de zorg voor patiënten met alvleesklierkanker. De inzet van die samenwerking loont. Onderzoek liet zien dat het resectiepercentage is toegenomen, ongeacht of de patiënt in een gespecialiseerd ziekenhuis of daarbuiten de diagnose alvleesklierkanker kreeg.  

De samenwerking vindt plaats in regionale netwerken. Voorbeelden hiervan zijn de EMBRAZE-regio (West-Brabant en Zeeland), OncoZON-regio (Limburg en Oost-Brabant) en het Managed Clinical Network (MCN) Hepatobiliaire tumoren Noordoost-Nederland.

Het Citrienfondsprogramma ‘Naar regionale oncologienetwerken’ stimuleert de ontwikkeling van oncologienetwerken met projecten binnen vier thema's: Passend behandelplan, Gegevenssets Oncologie, Digitale uitwisseling en Waardegedreven financiering. 

MCN

Een van die netwerken is het MCN Hepatobiliaire tumoren, actief in Noordoost Nederland. De samenwerking heeft geleid tot betere onderlinge afstemming en regionale afspraken over de chirurgische zorg voor patiënten met pathologie van lever, alvleesklier of galwegen. Het primaire doel is te streven naar optimale kwaliteit en service voor patiënten met HPB-pathologie in de regio Noordoost Nederland. Joost Klaase, HPB chirurg in het Universitair Medisch Centrum Groningen en voorzitter van bestuur MCN: ‘Met ons netwerk bieden wij hoogwaardige zorg voor een belangrijk deel van de patiënten met alvleesklierkanker in Nederland. Door gegevens te bespreken over uitkomst van zorg, het delen van best practices en kwaliteitsverbeterprojecten hopen wij de zorg voor onze patiënten nog verder te kunnen optimaliseren. De juiste zorg op de juiste plek.’

Meer resecties

Wetenschappelijk onderzoek van Anouk Latenstein (Amsterdam UMC) en collega’s op basis van gegevens in de Nederlandse Kankerregistratie laat zien dat de samenwerking binnen oncologienetwerken leidt tot meer operaties. Latenstein en collega’s keken op basis van data uit de Nederlandse Kankerregistratie naar resectiepercentages en verwijscijfers. Tussen 2009-2011 en 2015-2017 nam het resectiepercentage toe van 40 procent naar 47,8 procent. Belangrijk aspect was echter ook dat de kans op resectie in een expertisecentrum en regulier ziekenhuis gelijk waren. Ignace de Hingh, mede-auteur en werkzaam in het Catharina Ziekenhuis: ‘Na de invoering van de volumenorm zagen we dat de kans groter was dat patiënten in een expertisecentrum een operatie aangeboden kregen ten opzichte van een ander ziekenhuis. Mede daarom zijn regionale oncologienetwerken opgezet, zodat patiënten snel bij een expertisecentrum in beeld komen en gelijk behandeld worden. Dit onderzoek laat zien dat de percentages gelijk zijn.’    

Alvleesklierkanker in Nederland, kleine stappen vooruit

Deze tekst is gemaakt voor het rapport 'Alvleesklierkanker in Nederland, kleine stappen vooruit'. Het volledige rapport kunt u hier terugvinden. 

Gerelateerd nieuws

Betere zorg alvleesklierkanker vraagt om meer persoonlijke aanpak

Proefschrift Simone Augustinus Alvleesklierkanker (pancreascarcinoom) kent over het algemeen een slechte prognose. Om patiënten zo goed mogelijk te helpen, werken medisch specialisten in een multidisciplinair team samen in de Dutch Pancreatic Cancer Group. Daarin wordt kennis over de nieuwste behandelmethoden gedeeld binnen expertisecentra, zodat patiënten de voor hen meest optimale behandeling kunnen krijgen. Het proefschrift van Simone Augustinus (Amsterdam UMC) over het Dutch Pancreatic Cancer Project (PACAP) beschrijft de meest recente wetenschappelijke inzichten van deze samenwerking. lees verder

Netwerkzorg bij diagnose- en behandeltraject alvleesklierkanker: Nederland loopt voor, maar ruimte voor verbetering

Jana Hopstaken onderzocht het diagnose- en behandeltraject bij alvleesklierkanker

Jana Hopstaken (Radboudumc) bracht met NKR-data de effecten van netwerkzorg in kaart rondom Nederlandse centra die gespecialiseerd zijn in de behandeling van alvleesklierkanker. Meestal wordt er gekeken naar effecten van een behandeling (bijvoorbeeld chirurgie), maar onderzoek hoe ziekenhuizen samenwerken in het diagnostische of behandelingstraject is er niet tot nauwelijks. Ze ziet dat in Nederland samenwerking en dataverzameling er beter op staat dan in andere landen, maar ook punten ter verbetering. ‘Op een congres in de VS vernam ik onlangs dat ze daar langzaamaan pas beginnen met centralisatie en netwerkzorg.’

lees verder